Mâtürîdîlik Nedir?

Mâtürîdîlik, Ebû Hanife ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin akaid ve kelamla ilgili görüşlerine dayalı bir şekilde ortaya çıkmış bir kelâm mezhebidir. 10. yüzyılda el-Mâtürîdî’nin sistemleştirmesiyle Eş’arîlikle birlikte Sünni kelâmının temel iki okulundan biri haline gelen Mâtürîdîlik, özellikle Mâverâunnehir, Hârezm, Sind- Hind ve Anadolu gibi bölgelerde yaygınlaşmıştır.

Bir Cevap Yazın