Hijyen ve Sanitasyon: Tıbbi Atıklar

Çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek mikroorganizma yükü taşıyan veya yapısındaki kimyasal bileşenleri ile temas ettiği bölgede devamlı kirliliğe sebep olabilecek özellikteki atıklardır. Hastanelerde teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan iğne, bistüri, enjektör, jilet gibi kesici maddeler, alınan kan örnekleri, vücut sıvıları, doku ve organ numuneleri tıbbi önemi olan atıklardandır. Bunların uygun şartlarda bertaraf edilmesi amacıyla diğer katı atıklardan ayrı biriktirilmesi, toplanması gereklidir. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.07.2005 tarih 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde gerekli hükümler yer almaktadır.

Tıbbi atıkların özel kırmızı renkli torbalar veya kaplar içinde toplanarak, geçici depolama alanlarına teslim edilmesi gereklidir. Tıbbi atıklar geçici depolama alanlarında 48 saatten fazla olmamak koşuluyla bekletilebilir. Geçici depolama alanının sıcaklığının 4oC’nin altında olması durumunda bekleme süresi bir haftaya kadar uzatılabilir. Tıbbi atıkların bertaraf alanlarına getirilmesi ve bertaraf edilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler veya belediyelerin yetkilerini devrettiği diğer kuruluşlar sorumludur. Tıbbi atıklar güvenli bir şekilde bertaraf tesisine getirildikten sonra güvenli bir şekilde yakılarak bertaraf edilir. Yakılacak tıbbi atıkların içinde cıva, kadminyum içeren atıklar, termometre ve termometre kırıkları, batarya ve piller, ampüller, ağır metaller, radyolojik atıklar bulunmaz. Eğer genotoksik atık mevcutsa yakma sıcaklığının en az 1100oC olması gereklidir. Enfeksiyöz atıklar ile delici, kesici atıklar da sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf edilmelidir. Bu amaçla atıkların parçalanması için atık parçalama mekanizması bulunur. Atıklar parçalandıktan sonra sterilizasyon işlemi tamamlanır. Steril edilen enfeksiyöz atıklar daha sonra evsel atıklarla birlikte düzenli depolama alanlarında bertaraf edilebilirler.

Bir Cevap Yazın