Gömme (Depolama) Metodu

Hijyen ve Sanitasyon: Gömme (Depolama) Metodu

Atıkların ayrıştırılması sonrasında geri dönüşüm ile tekrar kullanılması ve kompostlaşması mümkün olmayan atıkların bertaraf edildiği, özellikle de evsel atıkların en güvenli ve ekonomik olarak sorunsuz hâle getirildiği yöntemdir. Atıkların düzenli depolanmasında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre depolanacak atıkların özelliklerini dikkate alınarak düzenli depolama alanları sınıflandırılır. Buna göre;

I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Tehlikeli atıkların depolandığı alanlar,

2. II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Belediye atıkları ve tehlikesiz atıkların depolandıkları alanlar,

3. III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: İnert atıkların depolandıkları alanlar olarak belirlenmiştir.

Bu sınıflandırmaya göre depolama alanı seçilirken yerleşim birimlerinden belli uzaklıkta
Bu sınıflandırmaya göre depolama alanı seçilirken yerleşim birimlerinden belli uzaklıkta olmaları gereklidir. Buna göre yerleşim birimlerine uzaklıkları I. sınıf düzenli depolama tesislerinin en az 1 kilometre, II. ve III. sınıf depolama tesislerinin ise en az 250 metre uzaklıkta olmaları gereklidir. Yer seçiminde, orman, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı, korunması gereken bitki örtüsü alanı, kültürel miras alanlarına olan uzaklık, yeraltı ve yerüstü sularına etkisi, doğal afetlerden etkilenme durumu (deprem, heyelan, sel erozyon) gibi zemine ait araştırmalar da yapılır. Zemin seçiminden sonra depolama yapılacak alanın zeminden sızıntılarla yeraltı su kaynaklarını kirletmemesi amacıyla önlemler alınır. Bu amaçla kazılmış ve düzeltilmiş zemin üzerine 50 cm kalınlığında sıkıştırılmış kil üzerine özel koruyucu örtü (jeomembran ve jeotekstil) ile sızıntı suyunun yeraltı suyuna geçmesi engellenir (Şekil 1.5). Bu örtü üzerine de çakıldan bir koruyucu örtü serilir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, sızıntı sularının depolanan bölgeden deşarjını sağlayacak drenaj borularının yerleştirilmesidir

İçerik olarak organik atık yönünden zengin olan II. sınıf depolama alanlarında depo gazlarının oluşacağı risk göz önünde bulundurularak gaz drenajının sağlanması da gereklidir. Gaz drenajının sağlanması amacıyla gaz bacaları yapılır. Bu bacaların yapılış amaçları, olası gaz sıkışması ile yangınların çıkmasını önlemek ve ileriye dönük enerji dönüşümünü sağlamaktır. Depolanacak atıklar bu özel hazırlanan zeminin üzerine boşaltılır. Sıkıştırılan atıkların üzerine, ilk aşamada depo alanı için yapılan kazı işleminde çıkarılan toprak dökülür. Daha sonra üzeri en az 50 cm kalınlığında üst örtüsü ile kaplanır. Üst örtüsü olarak toprak kullanılır. Üst örtü üzeri daha sonra ağaç ve farklı bitki türleri ile yeşillendirilir. Üst kısımda spor alanı veya sera faaliyetleri için uygun alan da oluşturulabilir. (Şekil 1.6)

Bir Cevap Yazın