İdeal Bir Antelmintiğin Özellikleri

1- Sağaltım güvenliği geniş olmalıdır; yani, parazitlere istenen ölçüde etkiyen ilaç miktarı ile konakçıda zehirlenmeye yol açabilen miktarı arasındaki mesafe büyük olmalıdır. Sağaltım indeksi <4 olan maddeler genellikle tehlikeli olarak kabul edilir.

2. İlacın etkinliği iyi olmalıdır. Normal şartlarda antelmintik bir ilaç hem ergin hem de çeşitli gelişme dönemlerindeki larvalara etkili ve geniş etki spektrumlu olmalıdır. İlacın hayvandaki parazit yükünü >%90 azaltması istenen bir özelliktir.

3. Kolayca verilmeye elverişli bir dozda etkili olmalıdır; diklorofen ve hekzakloroetanda olduğu gibi, bazı antelmintikler çok etkili olmakla beraber, sağaltım amacıyla kullanılacak ilaç miktarı bazen uygulama zorluğuna yol açabilecek kadar fazladır.

4. Parazitleri öldürdükten veya hareketsiz kıldıktan sonra vücuttan atılmalarını da sağlamalıdır.

5. Verildikten sonra, sindirim kanalından hızlı emilip parçalanmamalıdır.

6. Genellikle tek dozda sağaltım sağlamalıdır.

7. Uygulanması veya hayvan tarafından kabul edilmesi kolay olmalıdır.

8. Ucuz olmalıdır.

9. Yenilebilir dokularda, süt, yumurta gibi besinlerde kalıntı problemine yol açmamalıdır.

Antelmintiklerin Kullanılma Yolları

• Ağız.
• Deriye dökme veya damlatma.
• İlaçlı yem.
• Parenteral enjeksiyon.
• Rumen içi (uzun etkili-yavaş salıveren şekiller).

Bir Cevap Yazın