Sultan Selim’in Kardeşlerini Öldürmesi

Sultan Selim Han Kardeşlerini Nasıl Öldürdü? Sultan Selim’in Kardeşlerini İdam Ettirmesi. Şehzadelerin hazin sonu!

Lakabı Yavuz’dur. Yavuz Selim derler. 1512 yılında tahta çıkmıştır. Yeniçeriler bahşiş istediler ve aldılar. Ancak Yavuz Selim’in bir sancak beyi ile bir subayı idam ettiğini görünce nasıl bir padişah ile karşı karşıya olduklarını hemen anladılar. Ecdadı gibi Yavuz, Bursa’da bir av düzenletip beş şehzadeyi boğdurdu. Olayın tasviri fecidir: Şehzadelerin bir kısmı henüz on yaşından aşağı çocuklar. diğer kısmı genç yiğitlerdi. Bunlardan Emin Çelebi boğulacağı zaman, «Günde bir akça ekmek parasına ölünceye kadar padişah amcama sadık kalır, O’na hizmet ederim. Tek benim canıma kıymasın!» diyor. Kahraman olan Osman Çelebi ilk celladı bir yumruklara yere seriyor, ikincisini bir tekme ile deviriyor, üçüncüsünün kolunu büküp çeviriyor. Nihayet bu arslan da cellat kalabalığına daha fala dayanamıyor ve boğuluyor. Korkud Sultan gece evinde yakalanıyor, kemendi görünce teslim oluyor ve «Kardeşim sözünde durmuyor demek. Bir padişahın sözünde durmaması iyi değildir» diyor ve bir saat izin istiyor. Celladın önünde sanatsal ve hakimane bir şiir yazıyor. Kardeşine verilmesini söyleyip boynunu kemende uzatıyor. Yavuz buna ağlamış ve üç gün yas tutulmasını emretmiştir. Bundan sonra kardeşi Ahmed’in üzerine yürümüştür. Uzun Hasan’dan yardım istemek küçüklüğünü gösteren Ahmed, bu küçüklüğüne rağmen; «Taç için birçok kan dökülmesin. Bu iş ikimiz arasındadır. İkimiz karşı karşıya gelelim. Kim kimi öldürürse o tahta geçer. Bir kurbanla iş biter» demek büyüklüğünü de göstermiştir. Fakat Yavuz bu teklife kulak vermemiştir. Ordular çarpıştı. Ahmed, önce galip geldiyse de nihayet Yenişehir çevresinde mağlup olup yakalandı. Kardeşini görmek istedi. Yavuz kabul etmedi. Boğuldu. Boğulacağı vakit Ahmed, parmağındaki yüzüğü Yavuz’a gönderiyor ve «Yadigarım olsun. Buna baktıkça beni hayır ile ansın! » diyor.

Rıza Nur Türk Tarihi, Cild 2-3, sayfa 123-124

Bir Cevap Yazın