Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Denetimlerine Dair Talimat

Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Denetimlerine Dair Talimat (01.03.2013 Tarih, 7799 Sayı)

Talimat, veteriner tıbbi ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan ilaç etkin maddesi üretim tesislerinin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) gereklilikleri ile uyum derecesinin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen GMP denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda, GMP başvuru işlemleri ve GMP denetçilerinin görevlendirilmesi ile ilgili kuralları, denetimin planlanması, denetimin gerçekleştirilmesi, sertifika süreci, sonrasında yapılacak işlemler ve bu denetimlere yönelik itirazların değerlendirilmesini belirlemektedir

Bir Cevap Yazın