Homeopatik Maddeler

Homeopatik veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan maddeler 2007/17 numaralı Tebliğ’de Ek 2’de yer almıştır. Bu maddeler, organik hayvancılıkta da kullanılmaları sebebiyle, son derece cezbedici görülmektedir. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te “homeopatik tedavi yöntemleri uygulanır” ifadesi vardır.

Bir Cevap Yazın