Organik Hayvancılık Ürünleri

Bu amaçla genellikle tıbbi bitkiler/ürünler kullanılır. Türkiye’de hayvanlarda kullanılmak için ruhsatlandırılmış bir bitki/bitkisel ürün veya müstahzar yoktur. Yalnız, gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmasına izin verilen bitki kaynaklı maddeler (bitkiler ve/veya bitki kısımları) GKGM tarafından belirlenmiş ve 2007/17 numaralı Tebliğ’de Ek 2’de yayınlanmıştır. Tıbbi bitkiler ve droglar organik tarım ve hayvancılık bakımından son derece önemlidir. Bu hususta Organik Tarım Kanunu (5262 sayılı) ve Türkiye’de Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

İlaç Fiyatları: Veteriner ilaçlarının fiyatları 85/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmektedir; bu kararın 6’ncı maddesine göre Bakanlık tarafında hazırlanan Veteriner ve Zirai Mücadele İlaç Fiyatları Hakkında Tebliğ 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bir Cevap Yazın