Modanın Tanımı Ve Kapsamı

Modanın Tanımı ve Kapsamına Giriş

Giyinmek nefes almak, yemek yemek ve uyumak gıbi başlıca ihtiyaçlardan bırısıdır. İnsanlık tarihi boyunca, çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişim göstermiştir. Giysi nesnesi, duyusal ve düşünsel olarak deneyimlediğimiz ve de yansıtmak istediğimiz tüm yaşantılarımızın dışavurum aracıdır. Giyinme, toplumsal aidiyet, statü göstergesi (cinsiyet ve sınıf) olarak kim olduğumuz hakkında fikir verir. Uygarlık tarih boyunca ast olduğu kültüre ait işaretler taşıyan izlekler olarak her bır medeniyette farklı özellikler göstermiştir. Basit halı ile ilk olarak örtünmede kullandığımız ve temel ihtıyaçlarımızla ilişkılendirdiğimiz giysi nesnesi, sosyal ve psıkolojık anlamda bizi nasıl temsil ettiği, kendimizi nasıl hissettirdiği gibı kavramlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Giysi öncelikli olarak giyim kültürünün konuları arasında yer alır. Giyim kültürü; kültürlerin gıysıye nasıl yansıdığı ve giysi etrafında gelişen uygulamalar, inançlar, inanışlar, semboller, kültürel kımlık, sosyal statü, kültürel kodlar gıbı konuları kapsar. Maddi kültür unsuru olan giyim kuşam öğeleri çeşitli disiplinler tarafından incelenirler. Sürür, gıyımın içerdiği unsurlarla kültürün kendisini oluşturduğuna ve geleneksel yaşam bıçimının bır parçası olduğuna değinerek, geleneksel kültürün maddi ve manevi yanlarıyla bır bütün halınde ele alınmasını önermektedir. Giyim kültürü çalışmaları ve moda tarihine bakıldığında, “geleneksel giyim” il “moda”nın gerçekleşme gerekçelerinin (farklılık (gösterdiği Ooanlaşılmaktadır. Modanın ritüel düzenle ilişkisi olmadığını belirten Baudrıllard’a göre geleneksel giyim kültürünün kendi gerçekliğine karşın, moda daha çok tüketmek ve tüketime teşvik ettirmek üzerine kurulu bir sistemdir. Her mevsım farklı tasarımlar ve davranış biçimleri öneren moda, geleneksel ile olan bağını bu noktada koparmaktadır. 18. yüzyıldan itibaren özellikle tekstil üzerinden gelişim gösteren Endüstri devrimi sonrasında gelişen yeni yaşam biçimleri ve giyim anlayışındaki değişikliğin en büyük sebebi “moda”dır. Moda her şeyden önce giyim ve davranış konularında ağır basan görüşlerin yanı sıra estetik, etik ve toplumsal kuralları, din (inanç) alanındaki anlayış değişikliklerini belirtir. Modanın kapsamı çok geniş olmakla birlikte en çok “giyim” ile ilişkılendirilmektedir. Modanın gelişimi sosyal, politik, kültürel ve ekonomik açılardan açıklanabilir.

Bir Cevap Yazın