Türkiye’nin Demografik Yapısı İlk Ne Zaman Bozuldu? Sahiller Kentleri Nasıl PKK’nın Eline Geçti?

Suriyelilerden önce kimler Türkiye’ye göç etti? Türkiye’nin nüfus yapısı nasıl değişime uğradı? Doğudaki neden Türk kökenli insanların sayısı çok az? Hepsinin cevabı bu paylaşımda.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’nin ezici çoğunluğu Türklerden oluşuyordu fakat 1970’li yıllarda Orta Doğudan gelen göçler demografik yapıyı iyice bozdu ve Doğudaki Türk nüfusunu da azalttı. Herkes sanıyor ki sığınmacı ve mülteci süreci AKP iktidarı ve Suriye İç Savaşı ile başladı, fakat gerçekler böyle değil. Suriye savaşı sadece bu işin tuzu biberi oldu. Türkiye’nin demografik yani ırk yapısı ilk önce Turgut Özal Döneminde bozulmaya başladı. “Benim memurum işini bilir” diyen Turgut Özal, açık bir şekilde memurları rüvşete alıştıran Turgut Özal’ın Türkiye’ye yaptığı kötülük sadece bununla sınırlı değil.

Turgut Özal, körfez savaşı sonrası Kuzey Irak’tan gelen ve ayaklarında ayakkabısı olmayan, üstünü başı yırtık, her tarafı pislik içinde olan Kürt, Ermeni, Ezidi gibi ne kadar Orta Doğulu varsa hepsini Türkiye’ye aldı. İlk demografik yapıyı o bozdu. Toki evleri yaptı ve mültecilerin rahat yaşamasını sağladı. Doğurdular, çoğaldılar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldular. Bu Kuzey Irak’dan gelen grubun Suriyeli ve Pakistanlılardan farkı ise kendilerini hemen kamufle edebilmeleri, hemen mazlum ayağına yatmaları. Şehirlerde ise hemen ortama göre kamufle oldular. Örneğin batıda Atatürkçü, Laik gibi gözüktüler, dinin revaçta olduğu yerlerde dindar gözüktüler. Doğu’da şeriatı, batıda ise LGBT’yi savundular. Lakin amaçlarından vazgeçmediler. Neydi bu amaç? Büyük Kürdistan!

Bugün Atatürk’ün CHP’sinde neden Ermenileri ve PKK’yı savunan insanlar var zannediyorsunuz? İşte hepsinin temeli Turgut Özal zamanında atıldı. Bu insanlar pek çok siyasi partinin içine yuvalandılar. CHP’de Alevi taklidi yaptılar, Alevilik ve Atatürk maskesi ile kendilerini gölgelediler. AKP’de ise dindar rolüne büründüler. CHP il ve ilçe belediyelerine girdiler ve elbette çeteleştiler. Gençleri halkların kardeşliği, kollektif bilinç, Marks, Lenin, Engels diye kafa siker. Alevilik adı altında mağduru oynayıp insanları birbirine düşürdüler. Hem Alevi olduklarını söylediler hem de din düşmanı ateistleri savundular. Halkı birbirine düşürdüler. Ne hikmetse hep de mağdurlar…

Irak’da Kürt yönetimi tarafından Türkmenlere ev satışı bile yapılmazken Türkiye ise Irak’dan kaçan Kürtlere diğer etnik gruplara kol kanat gerdi, ev verdi, iş verdi aş verdi. Türkiye’nin ev ve iş verdikleri bu kaçaklar, savaştan kaçıp Türkiye sığınan, Saddam’ın saldırılarından kaçan bu insanlar Türkiye’nin tüm demografik yapısını bozdu, siyasetinin içine girdi. Mafyalaştılar. Bugün sahil kesimleri bu mafyaların elinde. Hukuka göre sahilden her vatandaş ücretsiz faydalanır fakat bu mafyalar sahile girerseniz hemen başınıza çöker ve sizde para talep eder, herkese açık olan, kimsenin malı olmayan sahili kullandığınız için sizden para isterler ve para vermezseniz sizi döverler. Çoğu Türkçeyi konuşamaz. Hepsinin nereden geldiği bellidir. Şivelerinden de kendilerini belli ederler. Otopark mafyacılığı, kadın ticareti gibi her türlü pis işi de yaparlar. Fakiri elektrik çalar, devlet kapısında yardım talep eder. Sürekli almak ister, çünkü bu ülkede bir emekleri yoktur. Emekleri olmadığı için, çıkarı adına her türlü yasayı çiğnemekten çekinmezler. PKK sahil kesimlerini tamamen ele geçirmiş vaziyettedir. İnsanlar artık sahilde güvenle dolaşamıyor. Herkesin ortak malı olan sahile bile giremiyor ve polis bu insanlara da hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bunların siyaset çevresinde tanıdıkları var, milletvekilleri var. Aman işimden olmayayım diyen polisler de bu olaylara göz yumuyor.

PKK özellikle Saddam’dan kaçıp Türkiye’ye sığınan gruplar sayesinde militan sayısını arttırmıştır. Ahlaktan ve her görgüden yoksun, kültürsüz ve başkalarının iffetine göz koyma konusunda en azılı Afgan’dan veya Pakistanlıdan farkı olmayan bu gruplara ne zaman dur denecek? Ayrıca yarın Suriyeliler, Afganlar veya Pakistanlılar örgüt kurarsa bu örgütle nasıl başa çıkılacak? Zaten hızlı bir şekilde çeteleşiyorlar.

Farkında mısınız? Türkiye’ye en büyük zararlar hep Türk olmayanlardan geliyor. Siz hiç yörük Türkmen’den vatan haini gördünüz mü? Belki numunelik bir kişi gösterirsiniz lakin büyük çoğunluğu vatansever ve devletini seven insanlardır.

Türkiye Cumhuriyet’i tarihinde 150’likler listesi diye bir vatan haini listesi çıkarılmıştır ve Mustafa Kemal Paşa’da bu listeyi onaylamıştır. Bu listenin büyük çoğunluğunun Türk olmaması sizce tesadüf mü? Yani listedeki vatan hainlerinin büyük çoğunluğu Türk değil! Listedekilerin çoğu da zamanında Rusların soykırımından kaçarak Türkiye’ye sığınan Çerkezlerden oluşmaktadır. Biz burada herhangi bir ırkı hedef göstermiyoruz sadece tarihi gerçeklerden bahsediyoruz. Burada bir yorum söz konusu yoktur sadece tarihi bir gerçek vardır. Türk olmayanların Türkiye’ye zarar verme ihtimali her zaman daha yüksektir ve her geçen gün bu kanıtlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın