Çevrenin Pestisit Döküntülerinden Korunması

Pestisit döküntülerinin yol açacağı sağlık sorunlarından kaçınmak ve arazi ve çevrenin bulaşmasını en aza indirmek için derhal müdahale edilmesi gerekir. Akıllı bir planlama, kimyasalın ve oluşturacağı gerçek tehlikenin bilinmesi ile soğukkanlı hareket etme kazadan dolayı oluşabilecek riski azaltabilir. Bir döküntü oluştuğunda mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde temizlenmelidir. Temizlik tamamlandıktan sonra etkilenen alan derhal eski haline getirilmelidir. Pestisitlerin temizlenmesi için uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir.

• Eğer halkın yoğun olarak bulunduğu ana cadde gibi bir alanda döküntü olursa, hemen polise, itfaiyeye ve öteki yerel acil sağlık kuruluşlarına haber verilmelidir.

• Dökülme devam ediyorsa durdurmaya çalışılmalıdır.

• Sıvı döküntüyü daha fazla dağılmaması için emici nitelikte toprak veya kumla çevresi sarılacak şekilde sınırlandırmalı, sonra süpürülerek plastik bir kovaya doldurulmalıdır.

• Kuru döküntüler mümkünse su geçirmez bir branda ile örtülmeli veya çabuk süpürülerek plastik bir kovaya konulmalıdır. Tozların turbülansla havaya karışmasını önlemek için aşırı hareketlerden kaçınılmalı ve rüzgârlı havalarda gerekirse hafifçe nemlendirilmelidir.

• Kapalı alanda olan dökülme durumunda birçok pestisit buharlaşacağından, buharların birikimini önlemek için kapı pencereler açılarak ortam havalandırılmalıdır. Havalandırmak mümkün değilse maske takmadan temizliğe devam edilmemelidir.

Bir Cevap Yazın