Hazırlıklı Konuşmalar: Nutuk / Söylev

Nutuk, bir düşünceyi belirli bir topluluğa açıklamak veya aşılamak amacıyla açık veya kapalı alanlarda yapılan topluluk konuşmalarından biridir. Kürsüye çıkan kişinin, toplumun değişik kesimlerinden oluşmuş topluluk karşısında etkili bir sunum yapabilmesi için konuşmasında ses tonu, vurgu, jest ve mimiklere özellikle dikkat etmesi gerekir. Konuşmaya coşkunluk katan bu özellikler, topluluğun iknası ve bir amaca yönelik olarak harekete geçirilmesi için önemlidir. Nutukta içerik siyasî, askerî, dinî, ekonomik, kültürel konulara göre oluşturulabilir. Bir topluluğu belirli düşünceye veya duyguya yöneltmeyi amaç edinen nutukta, konuşmacının başarılı olabilmesi için ayrıca hedef kitlenin psikolojik ve sosyolojik özelliklerini çok iyi tanıması gerekir.

Bir Cevap Yazın