Adı Pek Bilinmeyen Beylikler

Çubukoğulları Beyliği (1085-1112): 1085 yılında Çubuk Bey, Harput ve civarında, Çubukoğuları adıyla anılan kendi beyliğini kurmuştur. Emir Çubuk, Anadolu’nun fethinde ve özellikle Diyarbakır’ın ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Artuklu Belek Gazi, Harput’u ele geçirerek beyliğe son vermiştir (111 2).

İnaloğulları Beyliği (1098-1183): Diyarbakır ve çevresinde Türk emiri Sadr tarafından kurulmuşlardır. Sadr’ın yerine geçen kardeşi İnal Bey ile beylik devam etmiştir. İnaloğulları Beyliği Haçlılara karşı yapılan mücadelelerde başarılı olmuşlardır. Beyliğe Selahaddin Eyyubi tarafından son verilmiştir.

Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1394): Bitlis ve çevresinde Dilmaçoğlu Mehmed Bey tarafından kurulmuş bir beyliktir. Beylik, 1229 yılında Harzemşahların daha sonra Moğolların egemenliği altına girmiştir. 1394 yılında Akkoyunlular tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Sökmenoğulları (1100-1207): Van Gölü ve Ahlat çevresinde Sökmen Bey tarafından kurulmuş Türk beyliğidir. Artuklular, Mengücekliler, Saltuklular, Gürcüler, Haçlılarla mücadele etmişler; sınırlarını Kars’a kadar genişletmişlerdir. 1207 yılında beyliğin hâkimiyetine Eyyubiler son vermişlerdir.

İnançoğulları (1261-1368): Denizli ve çevresinde Mehmet Bey tarafından 1261 yılında kurulmuştur. Beylik 1368 yılında Germiyanoğullarına katılmıştır.

Tanrıvermişoğulları (1081-1093): 1081 yılında Efes ve çevresinde Tanrıvermiş Bey tarafından kurulmuştur. Beyliğe 1093 yılında Bizans son vermiştir.

Bir Cevap Yazın