Beyliklerin Birbirleriyle ve Komşularıyla İlişkileri

Malazgirt Muharebesi’nden sonra kurulan beylikler Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamışlardır. Beylikler, kuruldukları coğrafya içinde birbirleriyle ve çevre devletlerle birlikte hareket ettikleri gibi birbirlerine karşı güç mücadelesine girişmişlerdir.

Danişmentliler’in kurucusu Danişmend Gazi’nin 1085 yılında vefat etmesi üzerine yerine oğlu Gümüştegin geçmiştir. Bu dönemde Selçuklu Hükümdarı Süleyman Şah’ın hayatını kaybetmesiyle Anadolu’da Danişmendliler güç kazandılar ve hâkimiyet alanını genişlettiler. Bir süre sonra Gümüştegin’in hayatını kaybetmesiyle yerine oğlu Emir Gazi geçti. Bu sırada Mengücekliler ile Artuklular arasında mücadeleler yaşanmaktaydı. Emir Gazi iki beylik arasındaki mücadelede Artuklu Hükümdarı Belek bin Behram’ı destekledi. İki beylik Bizans’a karşı yaptıkları mücadeleyi kaybedince Danişmendliler güçlerini artırdılar.

Bitlis şehri, Doğu Anadolu’nun önemli merkezlerinden biridir. Şehri temsil eden kaleye ilk defa kimlerin yerleştiğine dair kesin kayıtlar bulunmamakla beraber Büyük İskender’in emri üzerine komutanlarından Badlis’in kurmuş olduğu rivayet edilmektedir. Bitlis’in Selçukluların hâkimiyetine girmesi 11. yüzyıl ortalarındadır. Selçuklular, Bitlis’i aldıktan sonra ikta olarak Dilmaçoğlu Mehmed Bey’e vermiştir. Şehir, kısa bir süre sonra da Artukluların eline geçmiştir.

Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Anadolu’da kurulan ilk Türkmen Beylikleri Anadolu coğrafyasını Haçlı, Bizans, Moğol, Ermeni ve Gürcülere karşı savunmuşlardır.

Bir Cevap Yazın