Osmanlı-Bizans İlişkileri

Osmanlı Beyliği’nin başında bulunan Ertuğrul Gazi’nin vefatı üzerine Beyliğin başına Osman Bey geçmişti. Osman Bey’in beyliğin başına geçmesinde Bizans’a karşı yaptığı gaza akınları, Bizans’ın Anadolu üzerindeki otoritesinin zayıflaması etkili olmuştur. Osman Bey Bizans’a karşı stratejik yaklaşmıştır. Bizans’ın müstahkem mevkilerinin yerine ulaşım yollarını kontrol etmek için derbentleri ele geçirmiştir. Bu strateji sayesinde Osmanlılar Bizans’a karşı üstünlük sağlamışlardır. Derbentlerin ele geçirilmesiyle Bizans’ın yerleşim yerleriyle kaleleri arasındaki ulaşım sınırlanmıştır. Bu sınırlandırmalardan sonra Osman Gazi adım adım Anadolu’nun fethini gerçekleştirmiştir. Osman Bey, Bizans’ın karışık durumundan faydalanarak beyliğinin topraklarını genişletmeye başladı. Osman Gazi’nin harekât üssü Söğüt’tür. 1288 yılında Karacahisar’ı fethetmiştir.

Devletin doğuşunda Karacahisar’ın fethi önemli yer tutar. Osman Gazi, İnönü ve Eskişehir’i 1289 yılında aldıktan sonra uç beyi olduğunu ilan etmiştir. Osmanlı Beyliği bundan sonra Bizans yönünde genişlemeye başlamış, Bizans’a ait olan Bilecik ve Yarhisar tekfurları vergiye bağlanmıştır. 1299 yılında Osman Bey, Bilecik’i ardından Yarhisar’ı fethetmiştir. Osman Bey, Bizans’tan Batı Anadolu topraklarının bir kısmını 1299 yılında egemenliği altına almış ve birçok şehir ve kaleye hükmeden bir bey durumuna gelmiştir. Osman Bey, 1299 yılında fiilen bağımsız bir bey durumundadır. Osmanlı Beyliği, fiilen kesinlikle Osman Bey tarafından kurulmuştur.

Bir Cevap Yazın