1. Süleyman’ın “Kanuni” Olarak Anılması

I. Süleyman’ın Kanuni olarak anılması kendi zamanının yazarlarına ait değildir. 17. yüzyılda bir Batı kaynağında kanun yapıcılığı sıfatıyla tarif edilmiştir. Bu sıfat 19. yüzyılda Osmanlı tarihçileri tarafından benimsenerek yaygınlık kazanmıştır. I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasında gerçekleştirdiği reformlar, adalet prensibini ön plana çıkarması etkili olmuştur. Tarih kitaplarında adaletli olduğu yazar fakat yeri geldiğinde en yakınlarına bile çok adaletsiz davrandığı gözlemlenmektedir.

Osmanlı Devleti’nde yaptığı iç reformlar ve yeniden oluşturduğu kanunlar dolayısıyla devlet teşkilatında yeni gelişmeler yapılmıştır. Hukuk anlayışını hâkim kılma çabalarından dolayı Safeviler ve Batı’da büyük Hristiyan güçlere karşı adaletin ön plana çıkarılması 16. yüzyılı “Sultan Süleyman Çağı” hâline getirmiştir. Sultan Süleyman’ın Osmanlı temel düşüncesini oluşturmuştur. Çözümü kendi iç dinamiklerinde aramıştır. Bunu gerçekleştirirken Batı karşıtı fikriyatın temelini oluşturmuştur.


Bir Cevap Yazın