Türkler Yecüc Mecüc mü?

Cübbeli Ahmet Hoca Yecüc-Mecüc Babası ile Türklerin babası aynı kişi dedi, yer yerinden oynadı. Gerçekten Türkler Yecüc Mecüc mü?

Türklerin Ergenekondan dağın demir kısmını eriterek çıkması ve Cengiz Han, Hülagü Han, Timurlenk ve Attila gibi bir çok başbuğumuzun istilalarıyla dünyayı yakıp yıkmış olması, Türklerin Yecüc Mecüc oldukları yönünde önde gelen din adamlarınca söylendi. Dünyanın yok oluşunun da Türkler tarafından olacağı inancı ve korkusu da hala devam etmektedir.

İbn Arapşah Timur için; “Acâibu’l Makdur ” yani bozkırdan gelen bela demektedir. Yine onun bir deccal olduğunu ve ordusunun da Yecüc Mecüc olduğunu söylemektedir.

Buhari-K. Cihad 95,96; Müslim K. Fitan 63,64-66 : “Küçük gözlü, kırmızı yüzlü ve suratları kalın deriden yapılmış kalkanlara benzer Türkler’e (Yecuc- Mecuc’e) karşı savaşlar yapmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır.”

Ayrıca Said-i Kürdi de Yecüc Mecüc olarak Mançur ve Moğol kabilelerini ve Türk boylarını örnek olarak vermektedir. Sirâcü’n-Nûr, s.2302; Şualar, s. 498. Şualar, 494; Muhakemat, s. 60.

Gelenekçilerin tek hadisini inkar edenin kafir olur dedikleri Buhari hadisleri ayrıca Taberi, Bağdadi, Belhi, Beyzavi, Nesefi, Nüveyri, İbni Kesir’in eserleri gibi gelenekçilerin itibar ettiği kişiler hatta Asım Efendi ve Ahteri Mustafa Efendi gibi gelenekçilerin alim ve muteber bildiği bazı kişiler de Yecuc-Mecuc’un Türkler olduğunu savunanlardır.

Karar verin şimdi sizce Türkler Yecüc Mecüc mü yoksa bunca söylenen yanlış mı? Bu bir yanlışsa eğer hadisler ne kadar doğrudur? Yok doğruysa Türkler Yecüc Mecüc olmaz mı?

Bir Cevap Yazın