Liberalizm Fakir İnsanlara Düşman Bir ideoloji midir?

Liberalizm fakirlere yahut sosyal klasmanı düşük olan insanlara yardım yapmanın ahlaksız olduğunu söylemez, karşı değildir. Sorun, bunun devlet eliyle, bireysel özgürlüğü yok edecek şekilde, kimi zaman “geliri adil dağıtma” sloganıyla yapılmasıdır. Sorun, devletin bireylerden rızası olmadan aldığı ve nerdeyse hiçbir zaman yardım amaçlı kullanılmayan hırsızlıktır. Gerçekten de piyasa yoksulluğun azaltılması konusunda en işe yarar ve tek etik sistemdir.

“Neden kendisiyle tekrar tekrar özgürlük durumunu tasvir ettiğim kısa formülü, yani, herkesin kendi bilgisini kendi amaçları içi kullanabilmesi durumunu, Adam Smith’in, klasik, “her insan, adalet kanunlarını ihlal etmediği sürece, kendi çıkarlarını kendi yolunda takip etmek için mükemmelen özgür bırakılır (oluyor)” cümlesine tercih ettiğime ilişkin birkaç cümle söylemeliyim. Benim bu tercihimin nedeni şudur: İkinci formül, gereksiz yere ve talihsiz bir şekilde, aslında öyle yapmaya niyet etmeksizin, bireysel özgürlük fikrinin egoizm ve bencillikle bir münasebeti olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bununla beraber, kendi amaçlarını izleme özgürlüğü, tam manasıyla altruist biri için de en azından en bencil bir için olduğu kadar önemlidir. Altruizm, bir meziyet olmak için, insanın bir başka kişinin iradesini izlemek mecburiyetinde olmasını gerektirmez. Fakat şu bir hakikattir ki, aşın altruizm, diğer insanlan altruistin önemli telakki ettiği amaçlara hizmet eder kılmak’ arzusunu sergiler.”

(Hayek, Hukuk Yasama ve Özgürlük: Kurallar ve Düzen, s. 85-86)

Bir Cevap Yazın