Biyogüvenlik ve Biyoetik

BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK

  • Biyogüvenlik terimi, transgenik ürünlerin olası risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması anlamına gelen, genel tanımıyla modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir.
  • 2000 yılında aralarında Türkiye’ninde bulunduğu birçok ülke GDO’ları riskli olarak kabul eden Biyogüvenlik Protokolü üzerinde anlaşmışlardır. Bu protokole göre herhangi bir transgenik canlının kullanıma sunulmadan önce tam bir risk değerlendirilmesinin yapılması ve başka bir ülkeye ihraç edilmeden önce ithalatçı ülkenin onayının alınması sağlanmıştır.
  • Biyoetik, biyoteknoloji ve gen teknolojisinde yaşanan gelişmelerin; insanın özgürlük ve onuru açısından etik anlamda meydana getirdiği sorunların irdelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışan bir disiplindir. Klonlama, organ, doku ve hücre bağışı, embriyolojik çalışmalar, kök hücre tedavileri, ilaç sanayi, kürtaj, yapay döllenme, gen aktarımı ile GDO üretimi gibi oldukça farklı konuyla ilgili araştırma sonuçları, sınırları ve kullanım ilkeleri biyoetiğin kapsama alanına girer.

Bir Cevap Yazın