Selçuklularda Eğitim, Bilim ve Sanat

Türk Tarihi: Selçuklularda Eğitim, Bilim ve Sanat İslam dünyasında öğretim ve eğitim bakımından Selçuklu Devleti çağının bir dönüm noktası olduğu bilinmektedir. Daha önceleri dağınık olarak yapılan öğretim ilk kez Sultan Alparslan zamanında programa bağlanmış ve devlet himayesi altına alınmıştır. Selçukluların eğitime önem vermelerinde sınırları genişleyen devletin memur ihtiyacını karşılamak, yeni fethedilen ülkelerin mânen ve kültürel olarak fethini sağlamak için gerekli unsurları yetiştirmek, Şiilik ve Batınilik gibi düşüncelerle ilim yolu ile mücadele etmek amaçlanmıştır. Devlet bütçesiyle Alparslan ve Nizamülmülk tarafından Bağdat’da açılan Nizamiye Medreseleri dönemin tanınmış ilim ve fikir adamlarını bünyesinde toplamış ve zengin kütüphanelerle donatılmıştır. Bağdat Nizamiye Medreseleri’nde, Gazalî 1091-1095 … Okumaya devam et Selçuklularda Eğitim, Bilim ve Sanat

Türk Tarihi: Atabeylik Nedir?

Atabeg, atabey ya da atabekü’l-asâkir, Selçuklu Devleti’nde ve sonrasında bazı Türk devletlerinde şehzadeleri eğitip yetiştiren memurlara verilen unvandır. Atabeg tarihte Güney Kafkasya’daki devletler tarafından da kullanılmış, bu unvan Gürcücede “atabagi”, Ermenicede “atapak” biçimini almıştır. Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak gönderilmiştir. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere onlara birer atabey tayin edilmiştir. Şehzadeler büyüdükten sonra da onların veziri ve kumandanı olarak kalan bu Atabeyler, onların devlet adamı olarak yetişmelerinde faydalı oluyordu ancak Atabeylerin, Melikleri sultanlığa kışkırtmak ve o sayede kendi mevkilerini yükseltmek maksadıyla sebep oldukları sarsıntılar devlete büyük zarar vermiştir. Unvan ilk defa Selçuklularda Nizâmülmülk tarafından kullanıldı. Ancak … Okumaya devam et Türk Tarihi: Atabeylik Nedir?

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkışılışı

Melikşah’ın ölümünden hemen sonra Selçuklu devletinde Melikşah’ın oğulları arasında taht kavgaları başlamış ve devlet fetret devrine girmiştir. Melikşah’ın eşi olan Terken Hatun, halifenin onayını alarak 1092’de 4 yaşındaki oğlu Mahmut adına Bağdat’ta hutbe okutmuştur. Nizâmülmülk taraftarlarının desteklediği Melikşah’ın diğer oğlu Berkyaruk, kardeşiyle girdiği taht mücadelesini kazanarak tahta çıkmıştır ancak Terken Hatun, saltanatı ele geçirmek için önce Berkyaruk’un dayısı İsmail Yakuti’yi daha sonra da amcası Tutuş’u yönetime karşı isyana kışkırtmıştır. Ülkenin batısındaki bu taht mücadelelerini kazanan Berkyaruk, bu kez de devletin doğusunda isyan eden diğer amcası Arslan Argun’u bertaraf etmiş ve böylece hâkimiyetini pekiştirmiştir. Sultan Berkyaruk Dönemi’nin önemli olaylarından birisi de … Okumaya devam et Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkışılışı

Türk Tarihi: Peçenekler

Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Kağanlığının yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya’dan ayrılarak geldikleri Volga ve Ural Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kuzey Kafkasya, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar’a akınlar düzenleyen göçebe Türk topluluğudur. Peçeneklerin Doğu Roma İmparatorluğun ordusunda pek çok defa paralı askerlik yaptığı bilinmektedir. 11. yüzyılda Türk lehçelerinde uzmanlaşmış bir edebiyatçı olan Kaşgarlı Mahmud Kaşgari, Peçeneklerin konuştuğu dilin Kuman ve Oğuz deyimlerinin bir çeşidi olduğunu savundu. Peçenekler üzerindeki yabancı etkilerin, onların dilleri ile diğer Türk halklarının konuştukları deyimler arasında fonetik farklılıklara yol açtığını ileri sürmüştür. Anna Komnene de aynı şekilde Peçenekler ve Kumanlar’ın ortak bir dili … Okumaya devam et Türk Tarihi: Peçenekler

Selçuklu Türklerinde Halı ve Sanat

Selçuklu Türklerinde Halı ve Sanat Anadolu Selçuklular’ında halı dokuma 300 yıl boyunca doruk noktasında yaşandı. Maalesef ki Büyük Selçuklular döneminde çok fazla halı örneği görememekteyiz. Anadolu Selçukluları’nın yaptığı en ünlü halılar Konya Halıları olarak bilinmektedir. Fakat esas olarak bu halılar ; Konya’nın Beyşehir ilçesi halılarıdır. Büyük Selçuklular, kendilerinden önce var olan medreselerde öğretimi sürdürdüler, ama bununla yetinmediler. Vezir Nizamülmülk’ün öncülüğünde ve onun adını taşıyan yeni medreseler kurdular. Nizamiye medreselerinin ilki 1067’de Bağdat’ta açıldı. Daha sonra İsfahan, Rey, Merv (selçukluların başkenti), Belh, Herat, Basra, Musul gibi kentlerde yeni Nizamiye medreseleri kuruldu. Medrese sisteminde programlı ve belli bir yönteme dayanan eğitim ilk … Okumaya devam et Selçuklu Türklerinde Halı ve Sanat

Tuğrul Beğ den Halifeye Tarihi Ayar

Türk Hükümdar Tuğrul Beğ den Arap Halifeye Tarihi Ayar! Tuğrul bey, Selçuklu Türklerinin hükümdarıdır. Devleti kardeş Çağrı beğ ile birlikte yönetmiştir. Bu iki kardeş tüm düşmanlarına kök söktürmüştür ve Türklerin ne kadar kudretli bir ulus olduğunu tekrardan tüm cihana bildirmiştir. 1055 yılında Arap Abbasi halifesi olan Kaim, Bağdat’ı ellerinde bulunduran Şii mezhepli ve Fars Kökenli Büveyhoğulları’na bağlı olmak istemiyordu. Çünkü onlar hem şii hem de mevali yani köle kökenliydi. Araplara göre Arap olmayan Müslümanın köleden farkı yoktur ve bu yüzden Araplar onlara Mevali derdi. Arap Halife, Fars Büveyhoğullarından kurtulmayı kafaya koydu ve Bağdatlı ünlü alim, fakih ve kadı Mâvardı’yı Türk … Okumaya devam et Tuğrul Beğ den Halifeye Tarihi Ayar

Alamut Fedaileri Türkleri Yecüc-Mecüc Olarak Gördüler!

Peygamber , kızı Fatma’yı Ali’yle evlendirmis olması onun kendinden sonraki halife olarak Ali’yi seçtiğini ortaya koyar. Ama ölümünün ardından Kayınpederi Ebu Bekir bu vasiyete karşı çıkıp düzenbaz bir tutumla kendisini halife seçtirdi. İşte o anda peygamberin inşaa ettiği o muhteşem yapı ikiye ayrılmış oldu. Sol tarafta Ebu Bekir’i meşru halife kabul edenler vardır. Siyah bayrakları bulunur. Peygamber ile ilgili miskin yalanlar ve sahte hikâyelerle dolu kanadı oluştururlar. Başkentleri Bagdat’tir. Abbasi soyundan gelen sahte halifelerce yonetilirler. Bu soy peygamberin amcası olan ve ancak müminlerin zafer kazanacağı kesinleşince türlü türlü diller dökerek peygambere inananlardan olduğuna ikna eden Abbas’a dayanmaktadır. Abbasilerin şu anki … Okumaya devam et Alamut Fedaileri Türkleri Yecüc-Mecüc Olarak Gördüler!

İslam Dünyasında Eğitimin Devlet Himayesine Alınması

“İslam dünyasında öğretim ve eğitim bakımından Selçuklu İmparatorluğu çağının bir dönüm noktası olduğu bilinir. Daha önceleri dağınık ve hususi şekilde yapılan öğretim, ilk defa Sultan Alparslan zamanında programa bağlanmış ve devlet himayesi altına alınmıştır.” İbrahim Kafesoğlu Okumaya devam et İslam Dünyasında Eğitimin Devlet Himayesine Alınması

Orta Anadolu’nun ve Kastamonu’nun Tamamen Türk Yurdu Olması

Selçuklular biraz arka planda kalmıştır ve tarihte adından çok sık söz edilmez. Herkes Osmanlıları konuşur. Selçuklular Anadolu’da Türk hakimiyetini sağlamlaştıran ve günümüzde bile Türklüğün bu topraklarda kalmasını sağlayan bir hanedandır. 2. Kılıçarslan’ın oğlu Muhiddin Mesud Şah 1186 yılında Ankara’ya Melik olduktan sonra Ankara nüfusunu yükseltti ve hemen ardından bölgeyi ilim ve kültür merkezine çevirdi. Muhiddin Mesud Şah Kastamonu’yu da topraklarına kattıktan sonra bölge halkının haraç karşılığı topraklarında kalma teklifini reddetti ve yerel halkı tamamen sürüp bölgeye Türkmenleri yerleştirerek Orta Anadolu’yu tam bir Türk yurdu haline getirdi. Eğer Mesud’un yaptıklarını Osmanlılar da Güneydoğu Anadolu ve balkanlara yapsaydı, yani balkanlardaki yabancı ahaliyi … Okumaya devam et Orta Anadolu’nun ve Kastamonu’nun Tamamen Türk Yurdu Olması

Dünya Hükümdarlarının Efendisi

Abbasi Halifesinin Malazgird Savaşı’ndan sonra Sultan Alp Arslan’a gönderdiği mektup hakkında 2 iktibas Halife Kâim Biemrillâh, Sultan Alparslan’a değerli armağanlarla birlikte özel bir mektup göndererek kazandığı bu eşsiz zaferden dolayı onu kutladı. Mektupta ona: “Allah’ın desteğine mazhar, gâlip ve muzaffer evlâd, en büyük Sultan, Arap ve Acem hükümdarı, dünya hükümdarlarının efendisi, Müslümanların yardımcısı, insanların sığınağı, devletin kahredici bileği, dinin parlak tâcı ve İslâm ülkelerinin sultanı” gibi ünvanlarla hitap etti. (1) Alp Arslan also received a letter of congratulation from the ‘AbbasidCaliph, addressing him as: ‘The son, the most lofty, supported, assisted, victorious lord, the most mighty Sultan, the possessor of … Okumaya devam et Dünya Hükümdarlarının Efendisi

El Cezeri Türk mü? Kürt mü? Robotik Bilim

Selçuklular döneminde pek çok Türk Anadolu dediğimiz Coğrafyaya hücum etmiş ve kendi beyliklerini kurmuşlardır. Bu beylikler sanmayın ki öyle ufak tefek kendi işlevleri var. Aksine Roma ve diğer haçlılara kafa tutacak güce sahiplerdi. Düşünün, bu adamlar yerleşik bir medeniyet kurmamış, Orta Asya’dan hayvanıyla, otağıyla, silahı ile gelmişler ve düzenli ordulara karşı savaşarak başarılar elde etmişler. İlimde ve teknolojide kendilerinden üstün olanlara karşı bile zaferler kazanmışlar. Her neyse, burada malumat vereceğimiz kişi El Cezeri. Kendisi adından da anlaşılacağı üzere Cizrelidir ve maalesef İslamlaşan Türkler Türk adı kullanmak yerine hep Arap adları kullanmışlardır. Bu adam büyük İhtimal Türk’dür fakat yazdığı kitap dahi … Okumaya devam et El Cezeri Türk mü? Kürt mü? Robotik Bilim