Dünya Hükümdarlarının Efendisi

Abbasi Halifesinin Malazgird Savaşı’ndan sonra Sultan Alp Arslan’a gönderdiği mektup hakkında 2 iktibas.

Halife Kâim Biemrillâh, Sultan Alparslan’a değerli armağanlarla birlikte özel bir mektup göndererek kazandığı bu eşsiz zaferden dolayı onu kutladı. Mektupta ona: “Allah’ın desteğine mazhar, gâlip ve muzaffer evlâd, en büyük Sultan, Arap ve Acem hükümdarı, dünya hükümdarlarının efendisi, Müslümanların yardımcısı, insanların sığınağı, devletin kahredici bileği, dinin parlak tâcı ve İslâm ülkelerinin sultanı” gibi ünvanlarla hitap etti. (1)

Alp Arslan also received a letter of congratulation from the ‘AbbasidCaliph, addressing him as: ‘The son, the most lofty, supported, assisted, victorious lord, the most mighty Sultan, the possessor of the Arabs and the non-Arabs, the lord of the kings of nations, the light of religion, the support of the Muslims, the helper of the imam, the refuge of mankind, the support of the victorious state, the crown of the resplendent community, the sultan of the lands of the Muslims, the proof of the Commander of the Faithful.’(2)

Kaynak:

(1): Prof. Dr. Ali Öngül, Selçuklular Tarihi, sayfa 67, cilt 1
(2): David Nicolle-Osprey Publishing, page 89

Bir Cevap Yazın