Türkiye ve Osmanlı Ayrı Devlet mi? Osmanlı Türk mü?

Hanedanlar ve rejimler ayrı birer devleti temsil etmez. Osmanlıcılık fikri İmparatorluğun son yıllarında İmparatorluk dağılmasın diye herkesi Osmanlı vatandaşı adı altında birleştirmek istemiş ama tutmamıştır. Normalde hiçkimse kendine Osmanlıyız, devletimiz Osmanlı devletidir dememiştir. Yani bir Romalılık bir Amerikanlık siyaseti izlenmiştir. Bu siyaset tutmayınca İslamcılık siyasetine geçilmiştir ama onda da Müslüman ırklar İmparatorluktan ayrıldığı için o da tutmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti yeni bir devlet değildir. İmparatorluk parçalanmış ve yerine Cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Türkiye hep vardır. Fransa’da da pek çok defa rejim değişmiştir ama Fransa hep Fransadır. Ruslar komünizme geçmiştir ama Rusya hep kalmıştır sadece rejim değişmiştir. Şimdi ise Rusya Federasyonu vardır. Hanedanlar ve rejimler ayrı birer devlet değildir. Selçuklu Hanedanından beri bu toprakları yöneten esas güçün sahip olduğu devletin adı hep Türkiye’dir. Bütün orta çağ kaynaklarında devletin adı Türkiye veya Türk İmparatorluğu diye geçer.

Görselde Türkiye İmparatoru Sultan Abdülhamid Yazmaktadır. Yıl 1842-1876

Osmanlılık tabiri Türk İmparatorluğunun son yıllarında ortaya çıkmış bir kavramdır.

İkinci Viyana Kuşatmasından Sonra Yapılan Anlaşma metninde de taraflar arasında “Türkiye” yazmaktadır, Osmanlı Devleti değil. İmzayı Atanlar arasında Participants Les Turcs yani Türk katılımcılar yazmaktadır. Ama nedense yıllarca okul kitaplarında hep Osmanlı devleti yazıyor. Orjinal metinde ise Türk ve Türkiye yazıyor. Yine Viyana Kuşatmasındaki sonraki çıkan savaşlara Büyük Türk savaşları denirken okul kitaplarında Kutsal İttfak Savaşları yazmaktadır. Burada Türk ve Türkiye adını saklamaktaki amaç nedir? Padişah bile kendine Türk sultanı derken neden birileri ısrarla Osmanlı, Osmanlılık kavramlarını öne atmaya çalışıyor? 3. Selim’in Fransa kralına yazdığı mektuplarında bile ülkeden Türkiye ve kendinden de Türk Sultanı diye bahsediyor.

Kırım Savaşında Sonra 1856 Paris Antlaşması İmzacı Devletleri gösteren resim. Sondan birinci Sırada fesli adamların orada Türkiye yazmaktadır.

Bir Cevap Yazın