Türkmenistanlı Lider Türklere Hakaret Etti

Orta Asya Devletlerinde yaşayanlar genel itibari ile Türklüğü kabul etmezler hatta kendilerine Türk müsünüz diye soru sorulduğunda “Hayır” cevabını verirler. Daha da kötüsü Türk adını hakaret olarak algılarlar. Türkmenler (Türkmenistanlılar) bile Türk adını kabul etmezler. Türkmenin anlamı “Ben Türküm” demektir. Eski zamanlarda genellikle Müslüman Oğuz Türklerine Türkmen denirdi. Ancak buna rağmen Türkmenler kendilerini ayrı bir ırk olarak görürler. Sözümüz Suriye ve Irak Türkmenlerini kapsamaz. Onlar Türklüğü kabul eder ama Türkmenistanlı Türkmenler kesinlikle kabul etmez.

Orta Asya Türklerinin Türklüğü kabul etmemesinin pek çok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1-) Rusların asimilasyon politikası.

Uzun süre Rus işgali altında kalan Orta Asya’da Türkçü ve Turancı fikirleri savunmak Komünist Sovyet Rusya döneminde idam sebebiydi. Stalin bu konuda çok sertti ve asla müsamaha göstermiyordu.

2-) Kabilecilik anlayışı ve cahillik

Tıpkı Afrika kabilelerinde olduğu gibi Orta Asya’da da kabilecilik hakimdir. Herkes kendi boyunu üstün ve farklı bir ırk zannediyor. Dünyayı kendilerinden ibaret sanıyorlar. Ayrıca cahillikte var. Lakin internet çağında cahil kalmakta zor bir iş. Uygurlar da komünizm propagandasına maruz kaldı ama içlerinde Türklüğü savunanlar bir hayli fazladır ve Türk olduklarını haykırmaktadırlar. Kısaca Orta Asya Türkleri neredeyse tamamen mankurtlaşmıştır.

SAÇ BOYATMAK YASAKLANDI!

Türkmenistan’da 40 yaş üstü erkeklere 1 Şubat itibariyle saç boyatmak yasaklandı. Türkmenistan Lideri Berdimuhammedov, Türkiye Türklerine ettiği hakaretle ve yasaklarıyla bilinmektedir. Yasaklarına bir yenisini daha ekledi ve saç boyatmayı yasakladı. Bundan sonra 40 yaşını geçen kimse saçlarını boyatamayacak.

Bir Cevap Yazın