Bumin (Tümen) Kağan Kimdir?

Tümen’e, Bumin Kağan da derler. Daha önce söylediğimiz gibi Devlet’i kurduktan sonra teşkilat ve yasalar yaptı. Kurultay toplayıp şenlikler düzenlendi. Kurultay’da «İl Han» (yahut İli Han) ünvanını aldı. Karısına da «Hatun» ünvanı, Hanedan’ı «Türe» (Şehzade)lerine «Tele», oymak başlarına «Şe» ünvanları verildi. Kağan’ın kardeşi İstemi Kağan» (Şe-ti-yemi) Batı’daki «On Boy Türkleri» üzerine «Yabgu» olarak atandı. İ.S. 552’de öldü. Tam bağımsızlık tarihi dikkate alınırsa 1 yıl kadar, Devlet’in esasının kurulduğu tarihe göre 7 yıl saltanatta kaldı. Yerine oğlu Holo geçti . Bir Devlet kurmuş, Devlet’i o vakte göre uygar esaslar üzerine düzene sokmuş büyük Türk hakanlarındandır.

Kaynak: Rıza Nur Türk Tarihi Sayfa 198 Cilt 1-2

Bir Cevap Yazın