Vatan Haini, Alçak, Namussuz, Mankurt Tuli Kağan

Vatan Haini, Alçak, Namussuz, Mankurt Tuli Kağan!

Adı Tuli olan bu hakana Çinliler «Ce-kan» ünvanı da vermişlerdir. Bu kişi gerçi Kağan ilan edilmiş ise de Türk Kağanı değil. Tam bir Çin Valisi olmuştur. Kendisini de, Türkleri de Çinlileştirmeye koyulmuştur. Türkler, Çinliler hesabına Çin ordusu ile savaşlara gönderildiler. Aynı zamanda Çinlilerden her hakareti de görüyorlardı. Mesela; Çinliler Kağan’a çadırını bizzat temizletmişlerdir. Çin imparatoru, aynı zamanda Kağan’a iltifat etmekten, armağanlar, şölenler vermekten de geri durmazdı. Bir defa iki yüz bin top ipek vermişti. Çin’in istediği olmuştu; fakat Türklerin kahramanlığı durdukça yine tehlike vardı. Bu soydan gelen Türk becerisini yok etmek gerekirdi. Bunun için de Türkleri kentlere yerleştirmeye başladılar. Çin elbisesi giymeye, Çinliler gibi saç örmeye zorladılar. Türkler bundan hoşlanmadılar. Kimin 609 yılında İmparator’a bağlılık için Çin’e gitti. Ve orada öldü. 6 yıl saltanat sürdü. Yerine imparator tarafından oğlu To-Ki-Şi, «ŞiPigan» ünvanıyla atandı. Bu adam (Kimin Kağan) Türkler’in en adi, en alçak hakanlarındandır. Taht ve kadın için Devleti mahvetmiş ve yabancı boyunduruğu altına sokmuştur. En büyük alçaklığı Türk milliyetini yok etmeye ve Türkleri Çinlileştirmeye çalışmasıdır.

Kaynak: Rıza Nur Türk Tarihi Cilt 1-2 Sayfa 205

Bir Cevap Yazın