Çinli Kadın Tarafından Zehirlenen Çulu Kağan (Xichun)

Çin İmparatorundan kendisine armağanlar geldi. Ağabeyisinin politikasını izleyerek, Çin’in bir kısım prens ve prenseslerini, asi generallerini himaye ve onlara yardım etti. Çinlileri birbirine düşürmek yolunu tuttu. Sui Hanedam’na mensup bir prensesle evlendi. Bu Çinli kadın Sui Hanedanını tekrar İmparatorluğa çıkartmak için Kağan’ı kandırdı. Kağan, Çin üzerine yürümek için büyük bir ordu hazırlayıp yola çıktı. Şu kadın kendi çıkarları için Türkleri bir güzel kırdıracaktı. Koca bir Kağan’ı buna alet etmişti. Bereket versin ki, Çinli kadın yolda kocasını zehirledi de iş bitti. Birçok Türk’ün toprak altına girmemesi için bir Kağan kurban olup, mesele kapandı. Yabancı kadınlarla evlenmenin cezasını can vererek çekti. Çulu Kağan 621 yılında öldü. 2 yıl hakanlık yaptı. Yerine Kurultay’ın seçimi ile küçük kardeşi Topi Kiye-li ünvanıyla tahta geçirildi. Zamanı Doğu Tukyu (Göktürk) Devleti’nin en parlak zamanıdır.

Kaynak: Rıza Nur Türk Tarihi Cilt 1-2 Sayfa 206

Bir Cevap Yazın