Mehmet Emin Resulzade Türklük Üzerine

” Doğu milletlerinin ve özellikle Türk illerinin kurtuluşunun yalnız kendilerinde, kendilerini bir millet gibi tanımalarından geçtiğine kati surette inandım. Rusya (Sovyetler Birliği) denen bu büyük evde her millet kendi odasına sahip olmalı. Hristiyan milleti bulunmadığı gibi müslüman halkı diye de bir şey yoktur. Bu Müslüman topluluğa Türkiye Türkleri, Farslar ve Araplar da dahildir. Biz büyük Türk milletinin çocuklarıyız. ama idil boyu Tatarları, Türkistanlılar, Kazak-Kırgız ve Azerbaycan türkleri kendi milli özelliklerine ve edebiyatlarına sahipler. Bunları ortadan kaldırmaya gerek yok. Ayrı ayrı ırmaklar varsın kendi yataklarında aksın. Onların bir araya gelecekleri yer, büyük Türk denizidir.”

Mehmet Emin Resulzade

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzâde 1884’te Bakü’de dünyaya geldi. 1905’te siyâsete atıldı. Çarlık yönetimine karşı gizli bir dernek kurdu. Takibata uğrayınca Türkiye’ye kaçtı. 1913’te Çarlık yönetimi af çıkarınca Bakü’ye döndü.
1917’de Bağımsız Azerbaycan fikrini savunan Müsâvât Partisi’nin başkanı oldu. Türkistan’daki diğer Türk Cumhuriyetleri’nin de Rusya’dan ayrılması ve Türk Devletleri Federasyonu kurulması fikrini savunuyordu.

2 comments

  1. Merhaba, bu sözlerin kaynağını paylaşır mısınız? Hangi kitap ve ya dergide yazılmış?

Bir Cevap Yazın