Etiyoloji (Etiology) Nedir?

Etiyoloji veya neden bilimi, bir şeyin nedenini inceleyen bilim dalıdır. Neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Örneğin; Türk Hükümdarı Sultan Mehmed neden İstanbul’u fethetti? Sultan Abdülhamid’e neden darbe yapıldı? Gibi tarihi olayların nedenlerini arayan bilimdir. Tıpta ise etiyoloji, hastalık veya patolojilerin neden ve değişkenlerini araştırmaktır.

Buna bağlı olarak, hastalık yaygın olduğunda, epidemiyolojik çalışmalar, yer, cinsiyet, kimyasallara maruz kalma ve diğerleri gibi ilişkili faktörleri araştırır, bu da bir nüfusun hastalık, durum veya hastalığa sahip olma olasılığını arttırır. . Bazen etiyolojinin belirlenmesi kesin olmayan bir süreçtir.

Mitoloji de Etiyoloji: Etiyolojik bir efsane veya kökeni efsanesi, kült uygulamalarının kökenlerini, doğal olayları, uygun isimleri ve benzerlerini açıklamayı amaçlayan bir efsanedir. Örneğin, Delphi ve onunla ilişkili Tanrı Apollon Delphinios adı, Apollon’un bir yunus (delphis) şeklinde, Giritlileri rahipleri yapmak için denizlere nasıl ittiğini anlatan Homeric Hymn’de açıklanmaktadır. Delphi aslında delphus (“rahim”) kelimesi ile ilgili olsa da, birçok etiyolojik mit benzer şekilde halk etimolojisine (örneğin “Amazon” terimi) dayanmaktadır. Aeneid’de (M.Ö. 17’de yayınlanan) Virgil, Augustus Caesar’ın Julian klanının Aeneas kahramanından Iulus olarak da bilinen oğlu Ascanius aracılığıyla inişini iddia ediyor.

Bir Cevap Yazın