Her Brakisefal Olan Türk Değildir

Bu tarihte, (Kemalist Devirde) dillerinin Türkçe olmadığı muhakkak olan bazı milletleri Türk yapmak için antropolojiye başvurulmaktadır. Herhangi bir kavim veya halk brakisefal oldu mu, hiç tereddütsüz, onun Türklüğüne hüküm olunmaktadır. Bunun da ne kadar yanlış ve sakat yöntem olduğu meydandadır. Çünkü kafatası bakamından yer yüzündeki bütün insanlar brakisefal ve dolikosefal olarak ikiye ayrılmıştır. Türkler brakisefaldir diye bütün brakisefalleri Türk yapmanın aksi iddialara da yol açabileceği hiç düşünülmemiştir. Ermeniler, Arnavutlar, Boşnaklar da brakisefal oldukları için bunlar da kalkıp bütün brakisefaller Ermenidir, Arnavut’tur, yahut Boşnak’tır diye iddiada bulunsalar aynı derecede haklı olmazlar mı? Görülüyor ki mücerret bir brakisefallik ile Türklüğü ispata kalkmak hiçbir ilmî değeri olmayan bir iddiadır..

Nihal Atsız

2 comments

    1. Irkçı Alman William Zebina Ripley’in Kadim Keltlerin bulunduğu bölgede yaptığı araştırmada genelde Brakisefal veya Brakisefal den büyük kafatasına uygun insanlar bulmuştur. Ancak günümüzdeki Keltler de Brakisefal ölçüden daha ufak kafatasları vardır.

Bir Cevap Yazın