Hititler Türk mü? Hititler Hakkında Malumat

Dîl, antropoloji, kanun ve Örf bakımından Türklerle hiç bir ilişiği bulunmayan Hattiler yani Hititler, bu tarihte (Kemalist Devirde), bize, Türkiye Türklerinin ataları gibi gösterilmektedir. Kısa boylu, kısa boyunlu, gür ve kıvırcık saç ve sakallı biçimsiz Hattilerin bizimle nasıl bir ilişiği olabilir? Yazıları okunmuş, Turanlı olmadıkları anlaşılmıştır. Kanunları ele geçmiş ve neşredilmiştir. Malûm devirlerdeki Türk yasa, türe ve göreneğine uyar tarafları yoktur. Hattâ bunların brakisefal olduğu bile şüphelidir. Çünkü toprak altından çıkarılan iki Hatti kafasının brakisefal olmadıkları için bir antropoloji mütehassısı tarafından imha olunduğunu bana Köp‐rûlüzade Fuat söylemişti. Kanunlarından gayet ahlâksız bir millet olduğunu anladığımız Hattileri Türk saymakla takip olunan gaye Anadolu’da eskiden beri yerli halk olarak yaşadığımız düşüncesi olmalıdır. Fakat bu da boş, temelsiz, yersiz bir düşüncedir. Hiç bir millet şimdiki vatanının en eski ahalisi değildir. Kablettarih tetkiklerinin bir nazariyesine göre Araplar’ın vebütün Sâmîlerin ilk vatanı batı Avrupa’dır. Acaba bu, Araplara Avrupa’da bir hak temin eder mi? Bundan başka biz 1000 yıldır Anadolu’da bulunuyoruz. 900 yıldan beri de aralıksız devlet halinde günümüze dek gelmişizdir. Bu kadarı kafi değil mi?

Unutulmamalıdır ki başka milletler Anadolu’yu zaptedecek kadar kuvvetli oldukları anda ne tarihî hakka ne de millî verasete bakmayacaklardır? Ülkeler üzerinde yaşamak hakkı verasete değil, kılıca dayanmakladır.

Nihal ATSIZ

4 comments

  1. Bu kadar temelsiz ve uydurma bir yazı görmemiştim hayatımda. Propaganda amaçlı yazıldığı belli.

  2. Sayın kardeşim. Hititlerin turan olmadığı doğrudur. Çünkü onlar günümüz Hakkarisinden geldiler ve öz be öz anadolu insanıydılar. Arkeologların bulduğu kemiklerden biyologların yaptığı analizlere göre hititlerin R1b haplougroubuna ait olduğu tespit edildi. R1b ise bir türk grubudur. İşte bu kadar.

    1. Hititlerin nesi Türk sayın ablacım. Kıvırcık saçlı, iri burunlu, pörtlek gözlük Hititler Türk değildir. Türkün kölesi bile olacak kapasitede değiller. Hititler Anadolu kavmidir. Türkler ise Anadolu kökenli değil. Bizler Avrupa’yı istila eden Atilla’nın torunlarıyız.

  3. Hititler Türk değilmiş bu yazıyı yazanın tarih bilgisi sıfırın altında. Hititler senden benden daha Türk.

Bir Cevap Yazın