Türkiye’nin Can Düşmanı Rusya!

Dünyada hiç kimsenin inkar edemeyeceği hakikattir ki; Rusya, Türkiye’nin can düşmanıdır ve İstanbul’u almak başlıca emelidir. Bu emelden Rusya’yı vazgeçirmek imkansızdır. Çarlık, Berlin antlaşması neticesinde İstanbul’a sahip olamayacağını anlayınca gözünü Hindistan’a dikti.İngiliz siyasetinin incelikleri sayesinde kendisine o yolun kapanmış olduğunu görünce Uzakdoğu’ya döndü. Port Arthur’a kadar uzattığı eli Japonlar tarafından kırılınca al kanlar içinde geri çekildi. Şimdi artık emellerinin ezeli kabesine dönmekten başka kurtuluş çaresi görmüyor ve bütün hırsı ile iki buçuk asırlık avına, zavallı Türkiye’ye son hücumunu yapmaya hazırlanıyor.

Cemal Paşa

Bir Cevap Yazın