Selçuklularda Kullanılan Türkçe İsimler

1. Dukak (Selcuklu soyunun büyükbabası)
2. Tuğrul (Devletin kurucusu)
3. Selçuk (Dukak beyin oğlu)
4. Çağrı (Tuğrul beyin kardeşi)
5. Alp Arslan (2.ci Sultan)
6. Togan (Alp Arslanın oğlu)
7. Böri Bars (Alp Arslanın oğlu)
8. Tekiş (Alp Arslanın oğlu)
9. Argun (Alp Arslanın oğlu)
10. Tutuş (Alp Arslanın oglu)
11. Tuğtekin (Alp Arslan devrinde ordu komutanı)
12. Savtekin (Alp Arslan devrinde ordu komutanı)
13. Karatekin (Alp Arslan devrinde ordu komutanı)
14. Berkyaruk (Melikşahın oğlu)
15. Tapar (Melikşahın oğlu)
16. Sencer (Selçuklu sultanı)
17. Aksungur (Melikşah dönemi selçuklu emiri)
18. Kerboğa (Melikşah dönemi selçuklu kumandanı)
19. Kutalmış (Tuğrul beyin amcaoğlu)
20. Çaka (selçuklu kumandanı)
21. Kutlamış (Süleyman Şahın babası)
22. Çubuk (Selçuklu Beyi)
23. Sökmen (Kudüs valisi)
24. Artuk (Selçuklu beyi)
25. Porsuk (Selçuklu kumandanı)
26. Bozan (Selçuklu kumandanı)
27. Tarank (Selçuklu beyi)
28. Saltuk (Selçuklu kumandanı)
29. Dilmaç (Selçuklu beyi)
30. Tutı (Selçuklu beyi)
31. Kılıç (Anadolu Selçuklu Sultanı- Kılıç Arslan)
32. Kulan (Selçuklu ilhanı. Süleyman şahın oğlu)
33. Çavlı (Selçuklu beyi)
34. Çökermiş (Selçuklu beyi)
35. Göksün (Kılıç Arslanın oğlu)
36. Bozmış (Selçuklu emiri)
37. Gökarslan (Selçuklu meliki)
38. Alay (Selçuklu beyi)
39. Ertokuş (ANtalya valisi)
40. Karatay (Anadolu Selçuklu Veziri)
41. Yavtaş (Anadolu Selçuklu Devletinde Beylerbeyi)
42.Toruntay (An.Selçuklu dönemi malatya valisi)
43. Sarıca (beylerbeyi)
44. Yınal – Selçuklu beyi
45. Arslandoğmuş (Selçuklu kumandanı)
46. Bahadır (Selçuklu kumandanı)
47. Yağısıyan (Selçuklu meliki)
48. Karagöz (Atabey Kızıl Arslanın emiri)
49. Özaba (emir)
50. Ayaba (emir)
51. İldeniz or Eldegiz (Azerbaycan Atabeyi)
52. Kutluk (Cahan Pehlivanın oğlu Hamedan valisi.)
53. Özbek (Azerbaycan Atabeyi)
54. Aydoğmuş (Cahan Pehlivanın memlükü)
55. Gökçe (Rey valisi)
56. Kaymaz (Cahan Pehlivanın Memlükü)

Kadın

1. Altuncan (Tuğrul beyin eşi)
2. Aka (Tuğrul beyin eşi)
3. Terken ( Melikşahın eşi)
4. İnanç Hatun (Atabey Cahan Pehlivanın eşi)


İsimleri düzenleyip paylaşan: Hasan Nayman

Bir Cevap Yazın