Tedarik Zinciri Karması

Tedarik zinciri yönetimi kapsamı içerisinde yer alan işletme fonksiyonları genelde tedarik zinciri karması olarak bilinir. Tedarik zinciri karmasının elemanlarını aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür:

• Planlama ve pazarlama stratejisi: Malzeme ve dağıtım gereksinimleri konusunda tasarım ve
pazarlamanın başlıca etkileri

Satın alma: Kaynak araştırma ve seçimi, müzakereler, tedarikçi işbirliği geliştirme programları

• Üretim planlama: Fabrika kapasitesi, konum ve planı, programlama, imalat kaynak planlaması
ve süreçteki işlerin denetlenmesi ve desteklenmesi,

• Depolama ve malzeme tutma: Malların depolanması ve tutulması, elleçlenmesi, kullanım
kolaylığı ve ambalajlama,

• Stok yönetimi: Stok kontrolü, minimum, optimum stok düzeyinin sağlanması, stok tutma
maliyetlerinin, fire oranlarının minimize edilmesi

• Depo ve mağazalar: Konum, kapasite ve operasyon

• Nakliye: Planlama, güzergâh tespiti ve operasyonlar

• Müşteri hizmetleri: Talep tahmini, hizmet düzeyi, sipariş işleme, satış sonrası operasyonlar ve
bakım desteği

• Teknik destek: Bu eylemlerin yürütülmesi için sistemin ihtiyaç duyduğu yönetsel ve diğer
teknik destekler

Tedarik zinciri karmasındaki elemanların tümü, tüm işletmeler için geçerli ve gerekli olmayabilir. Başka bir deyişle bu unsurlar işletmenin çalışma alanı kapsamında olmayabilir. Ancak lojistik kavramının buradaki karma elemanları üzerinde aktif bir rolü bulunmaktadır. Örneğin, Fast Food perakendecilerinde malların dağıtımı, kaynak bulma ve kaynakların dağıtımında anahtar bir unsur olarak kabul edilmektedir. İmalatçılar için, satın alma ve üretim planlama daha baskın bir konumdadır. Sonuç olarak bu karma elemanlarının tümünün zincirdeki işletmeler için eşit ölçüde öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bir Cevap Yazın