Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı: Özel ya da kamu hastanelerinde, sağlık ocaklarında hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Çalışma ortamları genellikle masa başıdır. Hastalarla ve hastalıklarla birebir iletişim kurmamalarına rağmen iletişim kabiliyetinin son derece önemli olduğu bir meslektir. Bu mesleği seçecek kişilerin aktif, dikkatli ve özenli davranmaları da işlerinde başarılı olabilmeleri açısından oldukça önemlidir

Çalışma Alanları: Bölümden mezun olanlar her türlü devlet hastanesinde, araştırma hastanelerinde, çeşitli sağlık kuruluşlarında ve özel sektör bünyesindeki tüm hastanelerde çalışabilirler. KPSS ile devlet hastanelerinde çalışmayı tercih etmeyenler, özel hastanelerde kolaylıkla iş bulabilme imkanına sahiptirler. Hastaneler dışında da çalışma alanları olan tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünün genel çalışma alanları; Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Adli Tıp Kurumları, Ambulans Şirketleri, Medikal Malzemelerin Satış ve Tanım İşleri, Tıbbi Yazılım Şirketleri, Özel Hastane ve Klinikler, Üniversite Hastaneleri, Özel Muayenehane Hekimliği gibidir.

Bir Cevap Yazın