Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Programın Amacı: Günümüzün sayıları giderek artan sağlık kurumlarının, ileri teknoloji ürünü tıp araç-gereçlerini (sayısal röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleyici, sayısal görüntüleyiciler) başarı ile kullanabilecek ve bunların temel ilkelerini kavramış, yetişmiş eleman gereksinimlerini sağlamaktır.

Çalışma Alanları: Eğitim ve stajların tamamlanması sonunda elde edecekleri “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanları ile hastanelerde, dispanserlerde veya alanları ile ilgili diğer kurumlarda görevler alırlar; bu ortamlardaki teknik cihazları kullanma görev ve yetkisi ile çalışırlar. Bunların karşılığı olan riskleri de kısaca belirtmek gerekirse, bunlar arasında, zamanlarının bir bölümünü geçirecekleri “karanlık odalar” , cihazların ses düzeyinin bazen yüksek olduğu durumlar, bazen da her türlü korunma tedbiri alınmış olarak bazı iyonlaştırıcı radyasyon etkisine maruz kalabilecekleri kapalı hastane ortamları sayılabilir.

Bir Cevap Yazın