Tedarik Zinciri Ünite 2 Özet

Tedarik Zinciri Ünite 2 Özet

Tedarik zinciri yönetimine ilişkin temel düşünce ve tanımları ifade edebilmek Kaynaktan çıkan hammaddenin nihai ürün şeklinde tüketicinin kullanımına hazır hale getirilmesi sürecindeki tüm işlemlerin organize edilmesi tedarik zinciri yönetimince sağlanır. Ürün ve hizmetler tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşımına kadar birbirini izleyen ve tedarik zinciri adı verilen halkalardan geçer. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine alır. Günümüzde tedarik zincirinin önemli unsurlarından biri de bilginin taşınmasıdır. Taşıma, depolama, stok yönetimi faaliyetleri sırasında ürün ve hizmetlere ilişkin bilginin zincirin tarafları arasında paylaşımı da fiziksel hareketler kadar önemlidir. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında, bilgi aktarma, parça ve aksamların üretimi, depolanması, taşınması ve fonların transferi vb. konular yer almaktadır.

Tedarik zinciri yönetimine yönelik engeller, güçlükler ve yararları açıklayabilmek

TZ İşbirliğini yürütmede güçlükler:

Daha fazla ilgi bekleyen müşteriler
Artan rekabet
Kanal gücünde kayma
Ekonomik küreselleşme
Daha sıkı işbirliği ilişkileri
Daha kısa ürün yaşam dönemleri
Sürekli birleşme hareketleri
Daha iyi bilgi ihtiyacı
Yeni bilgi teknolojileri
Rekabetçi odaktan uzaklaşma

TZY’indeki uygulama engelleri

Üst yönetim desteğinden yoksun olma
Düzene konmamış stratejik ve operasyonel düşünceler
Bilgi paylaşımında yetersizlik ya da isteksizlik
Tedarik zinciri üyeleri arasında güven eksikliği
Riskleri ve ödülleri paylaşma isteksizliği
Esnek olmayan örgütsel sistem ve süreçler
Tutarsız/yetersiz performans ölçüleri
Değişime karşı durma
Yeni düşünce ve beceriler için eğitim eksikliği

Etkin bir tedarik zincirinin yararları

Benzersiz ürün ve hizmetler
Daha hızlı Ar&Ge devir süreleri
Tedarikçi kalitesi
Daha kısa sipariş dönemi
Müşteri talebini karşılamada esneklik
Genişletilmiş teslim performansı
Daha etkin varlık yönetimi
Artan nakit çabukluğu
Nitelikli kanal ilişkileri:

Tedarik zinciri yönetimi sürecinin aşamalarını belirleyebilmek Tedarik zincirinin etkin yönetimi, beş farklı sürecin göz önünde tutulmasını gerektirmektedir.

Bu süreçleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Planlama
Uygulama
Bilgi Teknolojisi
Örgütler arası yapı
Ölçüm

Tedarik zinciri stratejilerini açıklayabilmek

Tedarik zinciri stratejileri sadece yenilikçi olma adına yapılan yeniliklerden daha fazlasını içeren bir yönetim anlayışıdır. Özgün bir tedarik zincirinin oluşturulması, işletmenin diğer stratejilerini de destekler. Tedarik zincirinden daha fazla fayda sağlanabilmesi için beş temel yapılandırma unsurunun dikkate alınması gerekmektedir, bunlar:

İşletim stratejisi
Dış kaynaklardan yararlanma stratejisi
Kanal stratejisi
Müşteri hizmeti stratejisi
İşletmenin varlıklarına bağlı strateji

Bir Cevap Yazın