Eski Mısır Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Eski Mısır Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

MÖ VI. ve V. Bin yıllarda Nil’in kıyalarındaki vahalara ve topraklara yerleşen insan topluluklarıyla Afrika, Sahra ve hatta eski çağlarda Yakındoğu kültürleri arasında yakın ilişkiler ortaya çıkmıştır. Firavunlar dönemindeki, Mısır medeniyeti komşu Yakındoğu’yu, Kuzey Nübye’yi, sonra da Yunanistan ve Roma’yı derinden etkilemiştir. Eski Yunan ve Roma, Mısır’a ne kadar çok şey borçlu olduklarını pek de umursamayan kültür mirasçıları olarak Mısır’daki Jsis kültürü gibi daha birçok kültün de mirasçısı olmuşlardır. Mısır kültürü Asuriuların istilasından, özellikle, Yunan, Roma ve Bizans işgallerinden itibaren, kuzeydeki şehirlerde yeni görüntülerle çeşitlenip renklenir.

Kaynak: Pegem Akademi Uygarlık Tarihi, Sayfa 58

Bir Cevap Yazın