Böö Sözcüğünün Kökeni

Moğolca Böö ya da Bögü Şaman yani Kam anlamına gelmektedir. Şamanlar aynı zamanda doktordurlar ve kendilerine has tedavi yöntemleri vardır. Türkler birbirini “Böö” şeklinde korkutur. Türkçe de Bögü, Bügü sihir yapan Şamanlara denir. Böyücü, Bügücü, Büyücü sözcüğünün kaynağı da buradan gelmektedir. Kamlar hem sihir yaparlar hem bilge kişilerdir. Türklerin büyük bölümü İslam dinine geçse bile eski adetlerinden ve eski dininden yani Gök Tanrı (Tengricilik) inancından tam olarak ayrılmamıştır. Her bir Türkün içinde Tengricilik yatmaktadır.

Bir Cevap Yazın