Kızılötesi Işıktan Enerji Elde Etmek

Nanoteknolojik Buluşla Kızılötesi Işıktan Enerji Eldesi Başarıldı

KTH Royal Institute of Technology’den araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada sıradan güneş gözelerinin üze- rine uygulanarak gözelerin kızılötesi ışığı kullanabilme- sini ve bu yolla verimliliğin en az %10 artmasını sağla- yan bir film geliştirildi. Araştırmacılar bu özel filmi, na- nokristalleri mikromercek zincirleriyle bütünleştirerek geliştirdi. Gözle görülemeyen kızılötesi ışık Dünya üzeri- ne ulaşan güneş ışınımının yaklaşık yarısını oluşturuyor ancak sıradan güneş enerjisi sistemleri bu ışınımı gü- ce dönüştüremiyor. Araştırmanın lideri Hans Ågren’in açıklamasına göre, mikromerceklerin ışığı yoğunlaştır- ma becerisi sayesinde nanoparçacıklar zayıf kızılötesi ışınımı güneş gözelerinin faydalanabileceği görünür ışı- ğa çevirebiliyor. Patenti alınan ve Nanoscale’de yayımla- nan buluş, bu açıdan çığır açıcı görülüyor.

Bir Cevap Yazın