İbn Er-Ravendi: Kuran ve Peygamberi Sorgulayan Müslüman

İbn Er-Ravendi: Kuran ve Peygamberi Sorgulayan Müslüman

Bin yıl önce kuranı ve peygamberliği sorguladı. Ravendi’nin görüşlerine göre madde sonsuzdur. Yani yoktan var edilmemiştir. Kendi kendine var olur. Dolayısı ile bir yaratıcı yoktur. Zamanın kendisi tanrıdır. İbn-Er RAVENDİ, İslam kültür dünyasında kuran ve peygamberlik kurumuna eleştiri yönelten ilk düşünürlerin başında gelir. Fakat bu elestirileri onun kendi kaleminden okuma fırsatımız yoktur, çünkü eserleri kayıptır. Müslüman düşünürler içinde ondan bahseden çok sayıda yazar vardır. Horasan’lı düşünür Ravendi’nin keskin üsluplu risaleleri sadece İslami ve kuranı değil bütün semavi dinleri hedef alır. Ravendi’nin fragman halinde de olsa günümüze kadar ulaşan eserleri şunlardır: Hatta’ın kitap al- iİntisar’ınfa yer alan kitap Fazihat al-Mutazile. Kitaba al- Zumurruz ise Ravendi’nin şaheserlerinden biri. Bu eserde RAVENDİ peygamberlik kurumuna özellikle de Muhammed’in peygamberlik iddialarını çok şiddetli bir şekilde eleştirmekte ve şunları söylemekte;

“Peygambere atfedilen mucizeler, birer uydurmadan ibarettir. Kur’an ne vahiy edilmiş bir kitaptır ne de anlaşılabilen ve taklit edilemez bir güzelliğe sahiptir. Peygamberler ancak gaipten haber verenlerle veya sihirbazlarla mukayese edilebilir.”

Bir Cevap Yazın