Timur Yıldırım’a Saygı Duyuyordu

Cengiz hanedanına damat olan Timur , Yıldırım Beyazıd’ın Niğbolu’da büyük bir Haçlı ordusunu mağlup ettiğini biliyordu ve ona büyük saygı duyuyordu. Anadolu önlerine geldiği zaman Yıldırım Beyazıd’a gönderdiği mektuplarında savaşmak istemediğini, fakat kendisine boyun eğmesi gerektiğini ve kendisinden kaçıp Osmanlıya sığınan Celayir hükümdarı Sultan Ahmed ve Karakoyunlu Devleti lideri Kara Yusuf’un teslim edilmesini istedi. Yıldırım da kendisine sığınan insanları teslim edemeyeceğini belirtti. Aynı şekilde Yıldırım’ın yönettiği topraklarda huzursuzluk çıkaranlar da Timur’un topraklarına geçti ama Timur’da onları teslim etmedi.

Timur doğuda olduğu için batının kendisine biat etmesini istiyordu. Yıldırım’dan da yaşça büyüktü. Eski Türk kültüründe de her zaman batıdaki beylikler doğuya boyun eğmiştir. Timur , hatta kendisine bağlılık bildirirse Yıldırım Beyazıd’a Doğu Roma ve Haçlılara karşı olan savaşında destek olacağını dahi belirtmiştir. Yıldırım Beyazıd ise bu teklifi reddetmiş , aksine Timur’a kudurmuş köpek diye hakaret etmiş. Bunun üzerine öfkelenen Timur savaş karardı aldı ve 1402 yılında Çubuk Ovasında yapılan savaşta Timur , Osmanlıyı bozguna uğratarak Bursaya kadar ilerlemiştir. Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar Osmanlılar, Timur Imparatorluğu’na vergi vermiştir. Ancak Fatih ile birlikte Cengiz Han soyundan gelenler Osmanlılara vergi ödemiş hatta Osmanlıların koruması altına girmiştir. Kırım Hanları Cengiz Han soyundan gelirdi ve Osmanlılar tarafından her zaman korunmuştur.

Timur ile Yıldırım arasındaki savaş güç mücadelesidir. Kimsenin dini kimseyi ilgilendirmez fakat hem Yıldırım hem de Timur Müslümandır. Ancak yaptıkları savaşı İslam ile bir gram alakası yoktur. Sen mi daha büyüksün yoksa ben mi daha büyüğüm savaşıdır. Savaşta iki taraf içinde kesin haklıdır diyemeyiz ancak Yıldırım çok aceleci davranmış ve Timur’u hafife almıştır.

Bir Cevap Yazın