Desimasyon Nedir?

Roma Lejyonlarının düşman ordulara karşı en büyük üstünlükleri, uyguladıkları katı disiplindi. Savaş sırasında gidişat ne yönde, sayıca üstünlük kimde olursa olsun, bütün lejyonerlerin emir ve talimatlara koşulsuz bir şekilde uygulaması gerekiyordu. Talimatlara uymayanlar ise en ağır şekilde cezalandırılıyordu.

Desimasyon Nedir?

Desimasyon Roma İmparatorluk ordusunda, isyan eden veya korkaklık sergileyen askerleri cezalandırmak için subaylar tarafından kullanılan bir tür disiplin cezasıdır. Desimasyon kelimesi Latince “onuncunun öldürülmesi” anlamına gelmektedir.

Plutarch, Marcus Antonius’un hayatıyla ilgili eserinde bu uygulamayı tasvir eder. Media’da bir yenilginin ardından: “Antonius oldukça öfkeliydi ve kontrolünü kaybettiğinde ‘desimasyon’ olarak bilinen cezayı uygulanmaya koydu. Yaptığı şey onları onarlı gruplara bölmek ve kura ile seçilen birini öldürtmekti; geri kalanlara ise onun emriyle istihkak olarak buğday yerine arpa verildi.”

Desimasyon aynı zamanda düşman askerleri için de kullanılmıştır. 1918 yılındaki Finlandiya Bağımsızlık Savaşı sırasında , Beyaz Muhafızlar, Varkaus savaşının ardından esir alınan tüm Kızıl Muhafız askerlerini buz üzerinde tek sıra olarak toplamışlar ve liderlerinden başlayarak her beşinci askeri seçmişler ve hemen oracıkta öldürmüşlerdir. Bu olay Fince Huruslahden arpajaiset (Huruslaht piyangosu) olarak bilinir.

  1. Dünya savaşı’nda Fransızlar tarafından Araplara uygulandığı bazı kaynaklarda yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın