RFID (Radıo Frequency Identification) Teknolojisi

RFID (Radıo Frequency Identification) Teknolojisi

RFID teknolojisi istenen bilginin yüklenebildiği basılı ya da belirli bir şekilde herhangi bir yere yerleştirilebilen küçük bütünleşik elektrik devrelerinden (RF etiketi) oluşur. Bu etiket RF okuyucusu tarafından tarandığında kayıtlı bilgiyi okuyucuya gönderir. RF etiketleri tedarik zincirinde özellikle stok yönetimi konusunda daha etkin, daha doğru ve otomatik bir şekilde kullanım alanına sahiptir. RF etiketleri, herhangi bir parçaya, ürün dış ambalajına, palete, konteynere ya da yükleme aracına monte edilebilir. RF etiketli stok, tedarik zinciri içerisinde hareket etmeye başladığında stratejik noktalarda konumlandırılmış değişik okuyucular stoğun durumunu anlık olarak sinyallerle gereken yerlere bildirirler. Örneğin; imalatçının stokundan çıkan ürün yüklendi şeklinde kayıt altına alınırken, perakendeciye ürün ulaştığında perakendecideki okuyucu RF etiketini okuyarak ürünü alındı olarak kaydeder.

Bütün uygulamalarına karşın RFID henüz kendisinden beklenen tüm yararları tedarik zinciri açısından sağlayamamıştır. RFID uygulamalarının endüstri alanında kullanımı tam anlamıyla oturmamıştır ve düşüktür. Bunun birkaç önemli sebebi vardır:

Maliyet: RF etiketlerinin maliyeti düşmesine karşın hala her bir tek parçayı etiketlemek yüksek maliyetlidir. Bu maliyete ek olarak asıl önemli olan etiket maliyetlerinin paylaşımıdır. Genelde etiketlemeden en yüksek faydayı imalatçının sağlayacağı düşünüldüğü için maliyetine de imalatçının katlanması beklenmektedir.

Hatalar: RF etiketlerinde bilgilerin doğru olup olmadığı bir başka endişe konusudur. Pazarda bulunan ticari etiketlerdeki doğruluk oranı maksimum %80 civarındadır. Daha pahalı etiketlerde doğruluk oranı yükselmekte ancak yine de doğruluk oranının %100 olup olmadığı tartışmalıdır. Düşük doğruluk oranı dolayısı ile RFID etiketleme sisteminin başarısını da azaltmaktadır.

Standartlaştırma: Teknolojinin standartlaştırılması hala ana konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. A.B.D’ de kullanılan RF etiketlerinin frekansı Avrupa ve diğer ülkelerde kullanılanlardan farklıdır, bu da okuyucuları etkisiz hale getirmektedir. UPC, GTIN, EAN gibi standartlar olmasına rağmen bu standartlar da halen evrensel olarak tam anlamı ile kabul edilmiş değildirler.

Güvenlik ve diğer endişeler: Veri şifreleme ve verilerin kesintiye uğraması güvenlik konusunda duyulan endişelerin en önemlileridir.

Bir Cevap Yazın