Nihal Atsız’dan Kemalistlere Eleştiri

Nihal Atsız’ın Kemalist yönetim ve Kemalistler ile yıldızı parlamamıştır. Tek parti döneminde çok defa sürgün yiyen, mahkemelere çıkan, tabutluk denilen kıpırdaması bile mümkün olmayan bir dolabın içinde işkence gören Nihal Atsız, Kemalistler için milli değildir demiştir.

Nihal Atsız’ın o sözleri;

Çingene cemiyetinde bile, milli mukaddesat ve milli mefahir diye tanınan şeylere dil uzattırmazlar. Yazık ki, Kemalist bunu yapıyor ve birleşmiş Avrupa’yı tepeleyen Yıldırım’la tarihte yeni bir devir açan Fatih’e hakaret ediyor. Bunu yaparken, bu millet ve bu vatanın can düşmanı olan komünistlerin bile kendisi kadar ileri gidemediklerini unutuyor. Hatırlardadır ki, bir zamanlar da komünistler “putları kırıyoruz” diye Mehmed Emin’e Abdülhak Hamit’e saldırmışlar, fakat Yıldırımla Fatih’e dil uzatamamışlardı. Yazık ki, milliyetçi gözüken Kemalist onları da geçiyor, putları kırmaya uğraşan komünistlerden on yıl sonra mabetleri yıkmaya kalkıyor.

21 Ocak 1947 Altın Işık/ Nihal ATSIZ

Bir Cevap Yazın