Erk Hayvanınızla Karşılaşma Ve Erk Hayvanının Görüntüsünü Alma

Erk Hayvanınızla Karşılaşma

Geleneksel Şamanların, erk hayvanlarını keşfettiği çeşitli
yollar vardır ve bunların tümü katışıksız Şamanizm’in uygulayıcıları tarafından kullanılabilir.

Erk Hayvanının Görüntüsünü Alma

Bir hayvanın ruhuyla karşılaşmanın en kusursuz yöntemi, görüntü arama veya evinizden ve alışılmış çevrenizden uzaktaki bir ıssızlıkta gece nöbetine yatmaktır. Oruç tutmakla veya belirli yiyeceklerden veya içeceklerden sakınmakla, tüm gün uykusuz kalmakla veya üzerine bir battaniyeden başka bir şey almadan kaç gün veya gece geçirileceğiyle – bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz – ilgili ayrıntılardaki gelenekler farklılıklar gösterir. Katışıksız Şamanizm uygulayıcıları, dünya üzerinde kullanılagelmiş olan yöntemlerin üzerinde enine boyuna durabilir ve değerlendirebilir ve ayrıca hem bize hem de koşullarımıza uyanları da seçebilir. Buradaki ana fikir, yalıtılmış, yalnız ve hayatın olağan koşturmacasmdan bağımsız hayvan bedeninde size can veren ruhu ortaya çıkarmak için dua ederken, en azından yirmi dört saat- her ne kadar daha uzun bir süre tercih edilebilir de olsa – zaman harcamaktır. Eğer erk hayvanınız arayış içinde olduğunuz bölgede yaşayan bir türe aitse, gece nöbetinde veya arayışınız sırasında o hayvan size bedenen gözükebilir. Gece nöbeti süresince bir kaç değişik hayvan görmeniz de olasıdır; böyle olursa, hayvan ortaya çıktığında her birine candan dua etmeli ve ruhunun sizin erk hayvanınıza ait olup olmadığını sormalısınız. Eğer o ise, bunun onaylayıcı bir yanıt olduğunu kolaylıkla anlamanızı sağlayan bazı belirgin sesler çıkarır veya hareket eder, bazı sıra dışı davranışları olur. Söz gelimi, birkaç kez yeniden görünüverir veya sizi fark ettikten sonra bile öyle bekler durur, varlığınızdan korkmadığı son derece bellidir; size doğrudan ses verip, gecenin ortasında sizi uyandırıverir. Şu var ki, uykudayken hiçbir hayvanı bedensel olarak göremeseniz de onu düşünüzde görebilirsiniz. İşte tüm süre boyunca uyanık kalmak istememenizin bir nedenidir bu: Bir hayvan ruhu size görünmek için düşten yararlanabilir. Öte yandan, birkaç geceliğine de olsa kendinizi uykudan yoksun bırakmanız, çevrenizi hem bedensel hem de ruhsal olarak daha çok ayrımına varmanızı sağlayan değişik bir bilinç durumu yaratacaktır. Keskinleşen duyularınızla, ormanın derinliklerindeki daha önce genellikle ayrımına varamamış olduğunuz bir hayvanı duyabilir veya göğün sonsuzluğundaki bir kuşu görebilirsiniz. Oruç tutmak da duyuları hızlandırabilir. İki ya da üç günlüğüne yiyeceklerden uzak durduktan sonra insan, renkleri daha canlı; ışığı ve gölgeyi daha açık; sesleriyse daha net algılar hale gelebilir. İşte bu bilinç durumunda, bir hayvanın ruhuyla karşılaşmaya daha yatkın olursunuz – ya da başka bir deyişle, hayvan ruhu kendisini bilinçli, duyarlı ve iletişime açık bir canlı olarak daha kolaylıkla fark etmeniz için size yaklaşabilir. Şamanın duası bir yardım talebidir, zayıflığımızın kabulü ve daha gelişmiş ruhlara yapılan bir kuvvet, iç görü, bilgelik ve erk çağrısıdır. Amerikan yerlileri ruhların bize acıması için dua ederler. Oruç tutmak ve uyanık kalmak, görüntüyü beklemede veya ruhsal yardım istemedeki içtenliğimizi gösterebilmeleri için duada bulunan köklü eklentilerdir. Özet olarak, acı çekmenin kendince belirlenmiş süreçleri, niyetlerimizi ve içtenliğimizi gösteren birer kılavuz gibi evrenin derinliklerinde parıldar ve daha gelişmiş erklerin dikkatini çeker. Bir Oglala büyücüsü olan Kara Elk’in, Joseph Epes Brown’a Kutsal Barış Çubuğu’nda açıkladığına göre “görüntüye erişme talebi”, “yakarış” havasıyla yerine getirilmelidir. “Eskiden biz – kadınlar ve erkekler – sürekli olarak yakarış içindeydik.” diyor. “Çılgın At gibi bazıları, kışın soğuğunda ve güç koşullarında bile yılda birçok kez yakarmıştır.” Kara Elk’in önerilerini, yalnızca erk hayvanı arayışımız süresince değil, tüm yolculuklarımızda ve düşünsel işlerimizde aklımızdan çıkarmamalıyız. Şöyle söylüyor Kara Elk: “yakarış”taki en önemli neden, tüm canlılarla bir olduğumuzun ayrımına varmamıza, her şeyle akraba olduğumuzu anlamamıza yardımcı olmasıdır.” Bir uyarı sözcüğü: Gücünüzü ve sınırlarınızı bilmeden ve yaptıklarınızdan haberi olan bir başkasına bilgi vermeden görüntüye erişme arayışına kalkışmayın. Şöyle söyleyelim, daha önce hiç yapmamışsanız, dört veya beş günlük oruç tutmayın. Nerelerde olduğunuzu birisine bildirmeden, birkaç günlüğüne yabanıl ortamlara girmeyin. Kabile kültürlerinde bile, yaşlı bir şaman genç arayıcının ilk denemesinde onun nerelere gittiğini bilir.

Bir Cevap Yazın