Orta Nokta Formülle Esneklik Hesaplaması

Orta Nokta Formülle Esneklik Hesaplaması (Yay Esnekliği ya da Ark Esnekliği)

Esneklik hesaplamak için yüzde terimler kullanıldığından, esneklik katsayısı fiyat ve miktarda veri bir mutlak değişmenin yönüne bağlıdır. Önceki örneğimizde Grafik 4.1’deki D1 talep eğrisi için esneklik hesaplandığında başlangıç miktarı 3000 adet ve fiyat ise 100 TL alınmış ve talep eğrisi üzerindeki A noktasından B noktasına doğru hareket için esneklik hesaplanmıştır. Ancak 120 TL fiyatla başlayıp (B noktasından) talep eğrisi üzerinde A noktasına doğru hareket edilmiş olsaydı, hesaplanan esneklik katsayısı farklı olacaktı. Çünkü bu durumda başlangıç değerleri miktar için 1800 adet ve fiyat için 120 TL’ye dönüşecektir. Miktar için daha düşük başlangıç değeri miktardaki yüzde değişmeyi büyütecektir. (A’ dan B’ye hareketle %40 iken, B’den A’ya doğru hareketle %66.66 olacaktır.) Öte yandan fiyattaki başlangıç değeri büyüdüğünden, fiyattaki yüzde değişme azalmış olacaktır (%20 den %16.66’ya). Böylece tersi yönde esneklik katsayısı 4’e yükselmiş olacaktır. Farklı yönlerde hareketler için farklı yanıtlar elde edilmesi nedeniyle, esneklik katsayısı sadece fiyat ve miktardaki çok küçük değişmeler için doğru olacaktır. Dolayısıyla bu formül gerçekte talep eğrisi üzerinde bir noktanın esnekliğinin hesaplanmasında kullanılacaktır. Bu, nokta talep esnekliğidir. Oysa talep eğrisi üzerinde iki farklı nokta için ekonomistler esneklik formülünde çok az değişiklik yapmışlar ve yeni bir formül geliştirmişlerdir. Talep edilen eski ve yeni fiyatın ortalaması ya da orta noktası alınarak miktarın hem başlangıç hem de yeni değerlerinin birlikte kullanıldığı bu formül şu şekildedir:

Bir Cevap Yazın