İktisada Giriş: Ünite 4 Özet

İktisada Giriş: Unite 4 Özet

Talebin Fiyat Esnekliği Hesaplamak

Talebin fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının bir ölçüsüdür. Malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmenin malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranı biçiminde hesaplanır. Esneklik negatif işaretli hesaplanmasına rağmen mutlak değeri kullanılarak da yorum yapılabilir. Sıfır ile bir arasındaki bir esneklik değeri için inelastik, bir ile sonsuz değeri arasındaki bir değer için esnek talep tabirleri kullanılır. Firmanın fiyatlama stratejisi için esnekliğin bilinmesi son derece önemlidir.

Talebin Fiyat Esnekliğini Ekonomik Faktörleri Sıralamak

Talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörler, ürün için ikame edilebilirlik derecesi, ürünün tüketici bütçesindeki önemi, malın tatmin ettiği ihtiyacın niteliği, kısa ve uzun dönem etkileri dikkate alınarak talebin fiyat esnekliğinin nasıl etkilendiği analiz edilir.

Talepteki Kaymalara İlişkin Esneklikler Yorumlamak

Hesaplanabilecek değerler açısından talebin gelir esnekliği ile çapraz fiyat talep esnekliği hesaplanır. Gelir esnekliğinin pozitif değer alması normal mallarda olur. Şayet negatif değer almışsa mal düşük maldır. Yine çapraz fiyat talep esnekliğinin pozitif değerler alması iki mal arasında ikame ilişkisinin bulunduğunu açıklar. Şayet negatif değer alıyorsa iki mal arasında tamamlayıcılık ilişkisi vardır.

Arz Esnekliğini Hesaplamak

Üreticilerin fiyat değişmesine karşı duyarlılıklarını ölçmektedir. Burada bir malın arz edilen miktarındaki yüzde değişmenin fiyatındaki yüzde değişmeye oranı ile ölçüm yapılmaktadır. Sıfır ile sonsuz arasında değerler almaktadır.

Bir Cevap Yazın