Şamanların Erk Hayvanı: Balina

Geniş bir özellik ve davranış çeşitliliği sergileyen Balinaların birkaç türü vardır. Doksan feetten fazla uzunluğu ve iki yüz seksen beş bin pounda dek çıkabilen ağırlığıyla, Mavi Balina şimdiye dek yaşamış olan en büyük memelidir. Bazı Balinalar etkin birer etoburken, devasa Mavi Balina da dahil, öbürleri suyu süzerek içindeki krill (Karides benzeri kabuklu bir planktonik hayvan. ç.n.) ve planktonlarla beslenen pasif birer memelidir. Balinalar şarkı söyleyen canlılardır ve şarkıları göç sırasında değişiklikler gösterirken, türden türe bu şarkılar da büyük ölçüde çeşitlenir. Kambur Balina’nın ünlü şarkısının uzunluğu 10 dakikayla 1 saat arasında değişir ve ardından kesinlikle onu tekrarlar. Mavi Balina’nm 180 desibellik çığlığı, 1000 mil ötedeki bir başka Mavi Balina tarafından duyulabilir. Avlanma ve kirlilik yüzünden hemen tüm Balina türleri tehlike altındadır. Dünya üzerinde hayatın ilk kez başlamış olduğu okyanusun sakinleridir onlar. Onlar kutsal sularda geride kalabilmiş memelilerdir. Balinaların hayatımızın kökenleriyle işte böylece yakından ilgisi vardır, o halde sıkıca tutun geçmişin ve hikmetin anahtarını. Balina’nın gücü; bizi içgüdülerimizle, yaratıcı, sezgisel ve ruhsal yanımızla yeniden birleştirmesidir. Balinanın dirençsizliği ve boyutları, Onu av için kolay ve kârlı bir hedef haline getirmiştir. Doğru Balina’nın (Right Whale) böyle adlandırılmasının nedeni bir zamanlar avlanacak en doğru Balina oluşuydu – yavaş olması ve öldükten sonra su üzerine yüzdürülmesi nedeniyle. Balina’nm size uyarısı, geniş yürekli bir insan olmaya veya kendi işlerinize bakmaya çalıştığınız için kendinizi sömürtmenize ve sizden yararlanmalarına izin vermemeniz yönündedir. Sorunların yolundan bir çırpıda çekiliverin ve gerekirse savunun kendinizi.

Kaynak: Şamanların Erk Hayvanları

Bir Cevap Yazın