Şamanların Erk Hayvanı: Kokarca

Zararlı sıvılarını 10 feet uzaktan bile tam hedefe fışkırtabilirler. Yavaş hareket ederler ve günün büyük çoğunluğunu yerin altında geçirirler. Kokarcalar ABD’nin her yanında yaşarlar, ama fışkırttıkları sıvılarının erişim uzunluğunun kısaldığı sık ormanlardan kendilerini sakınırlar. Kendi yuvalarını kendileri kazmakla birlikte, tilkilerin, dağ sıçanlarının ve tavşanların terkedilmiş yuvalarını da sahiplenebilirler. Böcekler, küçük hayvanlar, balık, kurbağa, tırtıl, yumurta ve yılanlarla beslenirler. Bir Kokarca tehdit edildiğinde kuyruğunu kaldırır ve ön ayaklarını yere vurur. Bu eğer tacizciyi korkutmazsa, tıslayarak kendi çevresinde döner ve kuyruğunu gösterir. Bu da öbürünü uzaklaştırmazsa, Kokarcanın sıvısını yüzüne yer. Bu sıvının dayanılmaz derecedeki kötü kokusu yanında gözleri yakması ve görme gücünü geçici bir süre kesmesi daha etkili olur. O yüzden Kokarca hep yüzü hedef alır. Kokarcadan alacağımız ders, bir uyarıyı nasıl algılayacağımızdır. Hayatta içgüdülerimiz önümüzde duran bir sorunu birçok kez sezmemizi sağlarken, zihnimiz kendi bildiğini okur ve bizi bundan alıkor. Kokarcadan ders alarak veya Onu izleyerek, güncel bir sorun veya felaket ortaya çıkmadan önce Onun gibi bizi birçok kez uyaran o yönümüze saygı göstermeyi belki yeniden öğrenebiliriz. Kokarcanın karşınıza çıkmış olması, onun hemen eşikteki bir tehlikenin işaretini size yollayan bir önsezinizin olabileceğini gösterir. Şaşkın bir Kokarca, bazen insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki çalıların içinde yaşamak isteyebilir. New York’ta sık sık atla iz sürme yarışlarına katılırdım ve çok sayıda Kokarca oradaki çalıları mesken tutardı. O kadar sakin görünürlerdi ki onlara epeyce yaklaşırdım. Ama yarışmadaki görevliler en sonunda orasının Kokarcalar için uygun bir yer olmadığına karar vermişlerdi. Kokarca karşınıza çıkmışsa, huzur içinde yuvanızı koruyup ekmeğinizi kazanır ve geçiminizi sağlarken, çevrenizdeki o koca resmin farkına varmayabildiğinizi söylüyordur belki. Dünyanın büyükçe bir bölümünü değişime uğratacak ve süregelen sistemleri altüst edecek olan eli kulağındaki Çevresel Değişimleri görmekten uzak bir yığın insana bakınca, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Kokarca karşınıza çıkmışsa, çevrenizi kuşatan gerçekliğin balonunun hiç de düşündüğünüz kadar güvenli olmadığı iletisini taşıyor olabilir.

Bir Cevap Yazın