Kısa Dönemde Firmanın Kapanma ve Piyasadan Çıkma Kararı

Kısa Dönemde Firmanın Kapanma ve Piyasadan Çıkma Kararı

Eğer piyasa fiyatı AVC’ye eşit olursa, firma değişken maliyetini karşılayabilmekte, ancak hiçbir çıktı düzeyi için sabit maliyetleri karşılayamamaktadır. Bu durumda, firma gelecekte fiyatların artacağına inanıyorsa, kısa dönemde üretimi geçici olarak durduracaktır. Örneğin; tatil yörelerindeki restoranlar, oteller ve kayak merkezleri gibi işletmeler tatil sezonunun dışında faaliyette bulunmazlar. Ancak bu piyasadan da çekip gitmezler. Sadece bir süre için işi geçici olarak bırakırlar. Grafik 7.6’da fiyatın 19.2 TL’ye düşmesi durumunda işletmenin nasıl davranacağı gösterilmektedir. Piyasa fiyatı AVC’nin minimum düzeyine eşitse, firma kısa dönemde işi geçici olarak kapatma, uzun dönemde ise sabit maliyetlerini karşılayamadığı için çıkma kararı alacaktır. Çünkü uzun dönemde tüm maliyetler değişken maliyet olacağından, bu durumda firma artık hiçbir maliyetini karşılayamayacaktır. Ancak firma kısa dönemde değişken maliyetlerini karşıladığı bu noktada kapanma kararı verecektir. Firmanın AVC eğrisinin minimum noktasından geçen piyasa fiyatına kısa dönem kapanma fiyatı denir. Bu fiyat düzeyinde oluşan ve MC=AVC=P eşitliğini sağlayan nokta kısa dönem kapanma noktasıdır. Grafikte, bu nokta E1 harfiyle gösterilmektedir.

Piyasa fiyatı AVC’nin minimum düzeyinin altında gerçekleşecek olursa, firma kısa dönemde bile değişken maliyetlerini karşılayamayacaktır. Bu durumda firma piyasadan çıkma kararı alacaktır. Burada geçici olarak işi bırakma olayı yoktur. Grafik 7.7.’de piyasa fiyatı 15 TL ise, firmanın nasıl davranacağı gösterilmektedir. Bu fiyat düzeyinde firma hem sabit hem de değişken maliyetlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle firma piyasadan çekilme kararı verecektir.

Bir Cevap Yazın